ISONEM®  FLOOR PAINT  

ISONEM®  FLOOR PAINT

 

Náter tenisových kurtov

ISONEM FLOOR PAINT je jednozložkový náterový materiál na vodnej a akrylátovej báze.
OBLASTI POUŽITIA: Za účelom nadobudnutia bezprašných dekoratívnych povrchov na betónových a cementových povrchoch vnútri a vonku, sa ISONEM FLOOR PAINT používa na nasledovných miestach: (bez nepretržitého kontaktu s vodou):
• Garáže a parkoviská s miernou frekvenciou dopravy,
• Cestičky medzi obydliami, chodníky, umiestnenia dopravných značiek atď.,
• Tenisové kurty, ihriská a rekreačné zariadenia.
VLASTNOSTI/ VÝHODY: na vodnej báze • dobrá odolnosť voči abrázii • veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu a farebná stálosť • vysoká krycia
schopnosť • vysoká odolnosť a elasticita.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Štruktúra/ vzhľad: tekutina • Farba: železitá červená, tmavo šedá, tmavo zelená, biela (na požiadanie môžu byť vyrobené
aj iné farby.) • Chemické zloženie: akrylátová živica na vodnej báze • Hustota: ~ 1,50 ± 0,05 kg/l (pri +20 °C) • Aplikačná hrúbka: ~ 1 mm
hrúbka suchého filmu na dve vrstvy (základný náter + vrchný náter) • Odolnosť voči odtrhnutiu: 2,28 kg/m2 • Odolnosť voči adhézii: > 1,5 N/mm2
• Predĺženie: 200 % • Doba schnutia: 24 hodín (preschnutie).
APLIKÁCIA: Všetky aplikácie musia byť vykonané v 2-3 vrstvách. Zvyčajne stačia dve vrstvy aplikácie, ale v závislosti od pórovitosti povrchu alebo
pri farebných povrchoch sa môže vyžadovať tretia vrstva.
PODROBNOSTI O APLIKÁCII: • Spotreba ~ 0,4 – 0,5 kg/m2/na každú vrstvu • Spotreba závisí od podmienok ako sú priepustnosť povrchu, tvar, hrubosť
a straty materiálu. • Príprava povrchu: betónové povrchy musia byť vyčistené od cementového mlieka použitím abrazívneho zariadenia a musí sa
dosiahnuť povrch s otvorenými pórmi. Uvoľnený betón musí byť odstránený. Oprava povrchu, vyplnenie medzier a prispôsobenie povrchu sa musí
vykonať pomocou renovačnej malty ISONEM M 03. • Všetok prach, nestabilné materiály sa musia pred aplikáciou produktu z povrchu odstrániť,
najlepšie kefou alebo vysávačom. Povrch aplikácie by mal byť na podporu priľnavosti natretý základným náterom ISONEM UNIVERSAL PRIMER.
MIEŠANIE: ISONEM FLOOR PAINT je hotovým produktom a pred použitím sa musí náležite premiešať.
METÓDY APLIKÁCIE/ NÁSTROJE: Aplikácia môže byť vykonaná štetcom, alebo sa môže použiť bezvzduchové striekacie zariadenie. Vhodnosť
striekacieho zariadenia musí byť určená experimentom. Pre krajší vzhľad sa vždy odporúča aplikácia druhej vrstvy. Medzi jednotlivými vrstvami sa
odporúča počkať 4 hodiny. Počas aplikácie a tuhnutia musí byť teplota okolia a povrchu vyššia ako +10 °C.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickému zaťaženiu a nárazom po dobu 48 hodín.
FARBA: Biela, modrá, červená a zelená.
SPOTREBA: 1 kg/m2 (2 vrstvy).
BALENIE: 18 kg PE vedro.
PODMIENKY SKLADOVANIA/ ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, pri náležitom skladovaní v neotvorených a nepoškodených originálnych
utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C na suchom mieste. Chráňte pred nadmernými teplotami a mrazom.