ISONEM® ANTI FIRE SOLUTION

 

 ISONEM® ANTI-FIRE SOLUTION

 

Protipožiarny roztok

ISONEM ANTIFIRE SOLUTION, CHRÁNIACI ŽIVOT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRED POŽIAROM S „ISONEM ANTI-FIRE“ je možné udržať „horiacu látku“ mimo horiaceho procesu a zablokovať vznik akéhokoľvek požiaru. ISONEM ANTI-FIRE obklopuje molekuly aplikovaného materiálu a zabraňuje kontaktu s kyslíkom. Účinné látky nachádzajúce sa v prípravku ISONEM ANTI-FIRE vytvárajú veľmi silnú tepelnú izoláciu a zabraňujú hromadeniu tepla, ktoré by mohlo spustiť horiaci proces. Užitočným výsledkom tejto tepelnej izolácie je, že v prípade požiaru dvere ošetrené systémom ISONEM ANTI-FIRE zabraňujú prechod vysokých teplôt z jednej strany na druhú. Skúšky preukázali: ISONEM ANTI-FIRE bol použitý na lepenkových dverách (hrúbka 14 mm), jedna strana dverí bola vystavená kontinuálnemu priamemu plameňu 1500 °C po dobu 40 minút, zatiaľ čo opačná strana dosiahla len maximálnu teplotu 120°C. ISONEM ANTI-FIRE nehorľavý roztok je výrobok vyrobený zo 100 % prírodných materiálov, neohrozujúcich ľudské zdravie ani životné prostredie. Je 100 % rozpustný v prírode a vo svojom zložení neobsahuje žiadne zakázané materiály. Jedna z jeho ďalších výhod je aj to, že je antibakteriálny. Keď sa materiál ISONEM ANTI-FIRE aplikuje, jeho výpary obsahujú o 5 0% menej oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého než je jeho prirodzená forma. Okrem toho, výpary a jeho obsah dusíka je o 20 % – 25 % vyšší. Preto v prípade požiaru materiál natretý ISONEM ANTI-FIRE nehorí a dymový vzduchoprázdny efekt je znížený na polovicu.
Čím je materiál Antifire solution taký jedinečný? Musíme hlavne poukázať na to, že materiál Antifire solution nie je spomaľovačom (retardérom) horenia, ale poskytuje absolútnu odolnosť proti vzniku požiaru. Retardér horenia aplikovaný na horľavý podklad (napríklad drevo, textil atď.) zabezpečuje ďalšiu nehorľavosť po odstránení z dosahu plameňa. Hlavným problémom je, že nezabezpečuje nehorľavosť, ale len ukončenie horenia a tým bráni pokračovaniu požiaru. Materiál Isonem Antifire solution vďaka vytvoreniu kyslíkovej bariéry na molekulách ošetreného materiálu však úplne bráni vzniku požiaru.
KDE A AKO POUŽIŤ „ISONEM ANTI-FIRE“:
Drevársky priemysel:
1) Impregnácia v bazénoch naplnených roztokom ISONEM ANTI-FIRE podľa absorpčných vlastností dreva alebo povrchová aplikácia sprejom ISONEM ANTI-FIRE.
2) Na drevovláknitých doskách MDF a drevotrieskových doskách v súlade s kompatibilitou počiatočnej zmesi s ISONEM ANTI-FIRE, používaným v prvej výrobnej fáze. Ak sa používa pri impregnácii v bazénoch, maximálne aplikačná doba pre drevo je jeden deň. Na drevotrieskových doskách a MDF doskách stačí pol hodina. Absorpčná kapacita dreva závisí od jeho tvrdosti.
Maliarsky priemysel: ANTI-FIRE sa nemieša a nespája s látkou farbiva. Keďže cieľom je zabrániť horeniu farbiva, správna aplikácia je nasledovná: pred farbením a lakovaním, ale po brúsení. ANTI-FIRE sa aplikuje na pripravený a vybrúsený povrch a úplne sa nechá vysušiť. Je absolútne nevyhnutné, aby bol povrch suchý. Hneď po tom farba (náter,farba) a lakovanie.
Všeobecné odvetvia a sektory: Všeobecné priemyselné odvetvia a sektory: polystyrén, špongia, látka, bavlna, vlna atď. Aplikácia ANTI-FIRE sa uskutočňuje zmáčaním (impregnáciou, kvapalným kúpeľom) materiálu, vyžmýkaním neabsorbovaného roztoku a následným vysušením.
BALENIE: 5 l PE nádoby.
SPOTREBA: Záleží na aplikácii a na povrchu. Roztok ISONEM ANTI-FIRE sa považuje za vodu a potrebné množstvo na aplikáciu na rôzne materiály by sa malo vypočítať na základe príslušnej absorpčnej kvality a vlastností.
VÝSLEDKY TESTU:
KVAPALNÁ LÁTKA NANESENÁ NA: TRVANIE POUŽITIA(*) VÝSLEDOK (HORENIE)
PAPIER–ŠPONGIA-DREVO–TEXTIL–BAVLNA DVA TÝŽDNE ŽIADNE HORENIE (*)
(*) Čas, počas ktorého skúšobné materiály boli držané v izbovej teplote v laboratóriu po aplikovaní protipožiarnej kvapaliny a vyschli.
NIEKTORÉ FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PROTIPOŽIARNEJ KVAPALINY: • Bod varu: 98 °C • Bod tuhnutia: -3 °C • pH: 3,74 (kyslé) • TDS (tvrdosť) (1% riedenie vodou): 739 ppm • Prchavosť (odparovanie) (60 °C/24 hodín): 50 % • Prudké spaľovanie: Žiadne • Horenie: Žiadne • Vôňa: Žiadna • Penivosť (Bubliny): Žiadne • Farba: mierne zakalená.
VÝSLEDKY: Na uvedených materiálov, s výnimkou tmavnutia, neboli pozorované žiadne javy, ako napríklad horenie, zapálenie, tavenie a následne bolo dokázané, že táto kvapalina môže byť veľmi efektívne použitá proti požiarom. Okrem toho skutočnosť, že nehorľavá kvapalina má vlastnosti, ktoré sú veľmi kyslé a má veľmi vysokú hodnotu pH, ukazuje, že v prípade, že sa táto kvapalina aplikuje na odevy, prikrývky a podobné denne používané výrobky, prejavia sa jej antibakteriálne vlastnosti.
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pre všetky informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, súvisiace s týmto produktom, je potrebné nahliadnuť do karty bezpečnostných údajov.