ISONEM®  FLOOR 2K

ISONEM®  FLOOR 2K

 

Epoxidový náter bez rozpúšťadiel

ISONEM FLOOR 2K je epoxidový dvojzložkový náterový materiál, ktorý po vytvrdení vytvára tvrdú, veľmi lesklú podlahu s vysokou chemickou a fyzickou odolnosťou. Môže sa aplikovať v hrubých vrstvách na ochranu kovových a betónových povrchov proti chemickým a fyzikálnym vonkajším vplyvom.
OBLASTI POUŽITIA: • Povrchová vrstva sa používa na poskytnutie dlhotrvácnych podláh pre širokú škálu priemyselných a komerčných aplikácií • Priemyselné továrne, rafinérie • Oblasti výroby liekov a potravín • Zariadenia na výrobu kyselín • Závody na chemikálie • Skladovanie • Laboratóriá • Automobilový a letecký priemysel • Čistiace zariadenia • Vodné nádrže • Kovové a betónové podlahy a steny.
VLASTNOSTI A VÝHODY: Jednoduché čistenie a údržba • Jednoduchá aplikácia • Široká škála atraktívnych farieb • Hladký a rovný povrch poskytuje hladký chod
a tým aj prostredie s nízkym hlukom • Vynikajúca údržba a čistiace vlastnosti znižujú náklady na čistenie • Jednoduchá dekontaminácia • Ideálne vhodný pre čisté miestnosti a sterilné priestory.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Zloženie: Bez obsahu rozpúšťadiel na báze epoxidov • Hustota (zmes): cca 1,5 – 1,6 g/ml • Obsah tuhých látok: 35 – 40 minút (23 °C) • Počet náterov: 1 – 2 normálne • Hrúbka suchého filmu: 400 μm v dvoch vrstvách • Plne vytvrdené pri 20°C: 7 dní • Rýchlosť vytvrdzovania: Zaschnutý na dotyk 6 hodín, tvrdo zaschnutý – 8 hodín až 2 dni • Rozsah teploty pri aplikácii: + 10°C až + 40°C 75% maximálna relatívna vlhkosť • Ťažná sila: 22 N/mm² • Pevnosť v ohybe: 45 N/mm² • Pevnosť v tlaku: 75 N/mm² • Priľnavosť k betónu: 2,8 N/mm² (betónový zlom) • Pomer zmesi (A: B podľa hmotnosti): 4: 1 (A: farba, B:tvrdidlo) • Aplikačné náradie: Valček, štetec, bezvzdušný sprej.
APLIKÁCIA: Predpríprava substrátu: Povrch, na ktorý sa má aplikovať ISONEM FLOOR, musí byť čistý, suchý a zbavený oleja, mastnoty a drobného materiálu
a akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť priľnavosť. Všetky opravy alebo vyhladzovanie by sa mali dokončiť v dostatočnom predstihu pred inštaláciou. Betónové povrchy nesmú mať žiadne medzery. Predbežná úprava sa najlepšie vykonáva pomocou tryskania, alebo brúsenia. Nové potery by mali byť minimálne 21 dní staré. Obsah vlhkosti substrátu musí byť menší než 4 %. Všetky prízemné betónové dosky musia mať nainštalovanú účinnú parozábranu/membránu proti vlhkosti.
PRE OCEĽOVÉ A KOVOVÉ POVRCHY: Kovové povrchy by sa mali očistiť od akéhokoľvek druhu oleja, prachu, hrdze a podobných materiálov, ktoré môžu brániť farbe, aby sa priľnula k povrchu. Ak už bola na povrchu epoxidová farba a nie je možné ju odstrániť, potom by mal byť povrch vyšmirgľovaný a vyčistený roztokom.
PODMIENKY APLIKÁCIE: Aplikačný povrch by mal mať základný náter ISONEM EP PRIMER pri spotrebe 0,3 – 0,4 kg/m².
PRÍPRAVA ZMESI: ISONEM FLOOR sa dodáva v dávkach zabalených v presnom miešacom pomere. (Zložky A + B) Pomer zmesi by mal byť 4:1 podľa hmotnosti (A:B)
Najprv sa epoxidová zložka A na báze živice dôkladne premieša na niekoľko minút pomocou elektrickej vŕtačky s nízkou rýchlosťou (cca 300 ot./min.) a mieša
sa, dovtedy, kým nie je homogénna. Potom celý obsah časti B nalejte do nádoby časti A a dôkladne premiešajte, až kým sa nedosiahne homogénna zmes.
Materiály by sa mali zmiešať presne podľa stanovených pomerov. Počas miešania niekoľkokrát premiešajte aj boky a spodnú časť nádoby, aby ste zabezpečili
úplné zmiešanie. Miešaciu hlavicu udržujte ponorenú, aby ste zabránili zachyteniu vzduchu. Nepracujte mimo pôvodnej nádoby. Zmiešaný materiál prelejte do novej nádoby a miešajte ďalšiu minútu.
POUŽITIE ZMESI: Zmes sa nanáša na povrch v jednej vrstve pomocou štetca a bezvzdušného striekacieho zariadenia. Ak je dosiahnutá požadovaná hrúbka, druhá vrstva sa musí aplikovať hneď po vysušení prvej vrstvy v pretieracích intervaloch, čím je zabezpečená najlepšia priľnavosť medzi strednými vrstvami. Aplikácia by mala byť vykonávaná vždy v rovnakom smere. K vytvrdzovaniu dochádza v priebehu 18-24 hodín. Úplné zatvrdnutie a fyzikálna aj chemická odolnosť nastáva po 7 dňoch.
FARBA: Podľa farieb vzorkovníka RAL.
SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).
BALENIE: Epoxidová živica 4 kg + 1 kg tvrdidlo = 5 kg sada.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5° C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.