ISONEM® MS POLYMER

ISONEM® MS POLYMER

 

MS Polymer

ISONEM MS POLYMER je jednozložkový materiál, bez rozpúšťadiel, čisto akrylátový, špeciálny vode odolný polymér vytvorený najnovšou technológiou. Je okamžite
pripravený na použitie, UV odolný, svetlý, tvrdo elastický. Je využívaný ako izolačný materiál terás, striech, balkónov a vlhkých priestorov, betónov, kamencov, omietok, dreva, kovových povrchov, rozprašovaných polyuretánových tepelne izolačných povrchov, vonkajších izolačných materiálov. Je odolný voči ľahkej chôdzi. Vyžaduje si jednoduché a pohotové narábanie. Je veľmi cenovo výhodný kvôli nízkej spotrebe.
MIESTA VYUŽITIA: Izolácie na streche, terase a balkónoch • V exteriéroch • Na kovových strechách, dreve • Na asfaltových problematických izoláciách • Na
asfaltových a betónových povrchoch • Netrhá sa, produkt sa neodlupuje z povrchu.
FUNKCIE / VÝHODY: Nízke pracovné náklady • Zostáva pružný pri nízkych teplotách • Prepúšťa vodné pary na povrch • Môže byť riedeným vodou, bez rozpúšťadiel • Môže byť natretý akrylátovými farbami • Môže byť zafarbený pigmentmi na báze vody • UV odolný • Nevyžaduje ochranný hliník alebo betón •Nehorľavý.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Forma: Vzhľad/ Farba; Tekutina/ čistá, biela, alebo akákoľvek iná farba • Chemická báza: Tekutina na báze akrylátu
• Hustota: 1,06±0,05kg/dm3, +20°C • pH: 6– 9 • Obsahtuhýchlátok: %52±3,105°C • Predĺženie(materiálu): Min.%250(na1mmhrúbky, pri +20°C, po 72 hodinách)
• Teplota aplikácie: +5°C- +35°C.
PROCES NANÁŠANIA: KVALITA SUBSTRÁTU / PRÍPRAVA: Substrát musí byť čistý, zjednotený, suchý, bez prachu, oleja, mastnoty a iných uvoľnených alebo krehkých
zložiek. ISONEM MS POLYMER, zriedený na 200%, by mal byť nanesený štetcom ako podklad na povrchoch a treba počkať na vyschnutie aspoň 1 hodinu.
PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota substrátu minimálne +5°C, maximálne +35°C •Teplota Okolia min. +5°C, max. +35°C.
INŠTRUKCIE NA APLIKOVANIE: METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: Nanášanie môže byť vykonané štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Prvý náter by mal byť aplikovaný len v jednom smere a nasledujúci náter kolmo k predchádzajúcemu.
ČAKACIA DOBA/PRETIERANIE: Doba čakania závisí od teploty okolia, teploty substrátu, relatívnej vlhkosti a hrúbke naneseného náteru. Pred aplikovaním druhého náteru sa uistite, či je prvý náter úplne zasušený a uschnutý. Počkajte aspoň 1 hodinu.
POZNÁMKY K APLIKÁCII/OBMEDZENIA: Tento produkt nie je všeobecne vhodný sám o sebe na hydroizoláciu proti hydrostatickému tlaku • Odporúča sa spevniť
vertikálne a horizontálne spojenia nadmerne popraskaných povrchov použitím geotextílie • Čerstvo nanesený materiál by mal byť chránený pred dažďom alebo
mrazom a mechanickými zaťaženiami a nárazmi po dobu 48 hodín. ISONEM MS POLYMER by nemal byť aplikovaný počas dažďa, hmly a teploty nižšej než +5°C.
DETAILY TVRDNUTIA: ISONEM MS POLYMER sa aplikuje pri 23°C: • Dosahuje svoju mechanickú silu po troch dňoch • Stáva sa úplne vode odolným po takmer piatich dňoch • Svoje konečné hodnoty pevnosti dosahuje po siedmich dňoch • Pri nízkych teplotách môžu byť spomenuté dĺžky trvania dlhšie. Všetky vyššie uvedené časy platia pre +23°C a 50% relatívnej vlhkosti. Vyššie teploty a nižšie hodnoty vlhkosti urýchlia proces sušenia, zatiaľ čo nižšie teploty a vyššie hodnoty vlhkosti spomalia proces schnutia.
ČISTENIE NÁRADIA: Hneď po použití vyčistite všetky nástroje a aplikačné náradie čistou vodou.
SPOTREBA: Pre transparentné aplikácie približne 250- 300 g/m² (jeden náter). Pre farebné aplikácie približne 500 g/m² (jeden náter).
BALENIE: 5,10,18 kg PE vedro (vyrába sa ako zimný a letný typ).
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pre informácie týkajúce sa bezpečnosti, úschovy a likvidácie produktov, by sa používatelia mali odvolávať na karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.
SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.