ISONEM® MS 82

ISONEM®  MS 82

 

Farba proti vlhkosti

ISONEM MS 82 je veľmi silná syntetická izolačná farba, ktorá sa vyrába modifikáciou špeciálnych chemikálií a polymérov za účelom
odstránenia problémov spôsobených vlhkosťou a mokrosťou na vnútorných a vonkajších stenách budov, vznikajúcich z prírodných podmienok. Výrobok možno aplikovať na všetky typy vlhkých alebo suchých stien a na vymaľované a nevymaľované povrchy. Vďaka
svojej perfektnej odolnosti voči alkálii, zabraňuje vytváraniu vlhkosti na stenách. Jej priľnavosť na všetky povrchy je extrémne silná. Výrobok vykazuje vysokú odolnosť proti chemikáliám. Nie je ovplyvnený UV žiarením, dažďom, vodou alebo soľami. Môže sa aplikovať na interiérové a exteriérové steny budov, základy, pivnice, garáže a suterény, na sever orientované interiérové steny a mnohé iné miesta, ktoré sú vystavené vlhkosti a mokrosti. Vytvára vysoko vode odolné vrstvové povlaky na povrchoch aplikácie. Priľne veľmi pevne na povrchy, aj keď je farba alebo stena vlhká, schne veľmi rýchlo a zabezpečuje dokonalú izoláciu. Nie je ovplyvnený slanou vodou a slanými zvratkami.
Vzhľadom na túto charakteristiku sa používa aj pri eliminácii tvorby pľuzgierov v základoch budovy. Ako ISONEM MS 82 preniká do stien a vysúša vlhkosť vo vnútri stien špeciálnymi chemikáliami, ktoré obsahuje. Farby ISONEM MS 82 nespôsobujú žiadne nežiaduce účinky na aplikovanom povrchu.
OBLASTI POUŽITIA: Na vlhkých stenách • Na vymaľovaných alebo nevymaľovaných stenách ovplyvnených vlhkosťou • Na vnútorných
a vonkajších stenách základov • Na stenách suterénov • Na povrchoch a podlahách pokrytých omietkou, betónom, kamencom atď.
• V tuneloch • Na stenách budov orientovaných na sever • Pri odstraňovaní problémov vyplývajúcich z vlhkosti a mokrosti.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• FARBA: Biela,
• Doba schnutia: 24 hodín,
• Teplota pri natieraní: medzi +5 °C a 35 °C,
• Odolnosť voči vode: 4 psi (0,28 kg/cm²).
APLIKÁCIA: ISONEM MS 82 Farba proti vlhkosti ISONEM MS 82 je pripravená na použitie a nevyžaduje základný náter. Pred aplikovaním by
mali byť vyčistené prípadné začiernené časti na povrchu. Plochy, na ktorých sa bude výrobok aplikovať, môžu byť vlhké, mokré alebo
suché. Môže byť natretý na všetky typy povrchov, či už nafarbené alebo nie. Iba ak má povrch, ktorý sa bude natierať, zdurené miesta,
tieto miesta sa musia vyčistiť a opraviť vhodnou reparačnou maltou. Po otvorení veka ISONEM MS 82 v pôvodnom balení dôkladne
premiešajte tento produkt po dobu 3 minút. Po premiešaní naneste prvú vrstvu na povrch pomocou kefy, vhodného spreja alebo
syntetického epoxidového valca bez riedenia farby. Po aplikácii prvej vrstvy počkajte 24 hodín a potom aplikujte druhú vrstvu. Uistite sa, či
miestnosť, kde sa náter aplikuje, je dôkladne vetraná a počas aplikácie používajte ochrannú masku, rukavice a ochranné okuliare.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hodín.
SPOTREBA: 500-600 g/m² (2 vrstvy).
BALENIE: 1 a 5 kg kovová nádoba.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v náležite uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených
nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.