ISONEM® BE 89 2K

ISONEM®  BE 89 2K

 

Dvojzložková hydroizolačná bitúmenová kvapalná membrána

ISONEM BE 89 2K je dvojzložkový bitúmen na báze cementu, flexibilný a rýchlo schnúci, ktorý tvorí membránu proti vlhkosti a vode. Jeho
elasticita a pevnosť je zosilnená rozličnými zmesami a polymérmi. Po odparení vody z vnútra, pevným prilepením na aplikovaný povrch, vytvára
elastický náter odolný voči vode a vlhkosti.
MIESTA VYUŽITIA: ISONEM BE 89 2K sa využíva na izolácie na všetkých horizontálnych a vertikálnych povrchoch, základoch, externých stenách
pivníc a suterénov, vnútorných vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, kuchyne, toalety, priesaky vody • V izolačných aplikáciách, kde je nevyhnutné odolávať vysokotlakovej vode, sa používa s prostriedkom ako je izolačná vláknová sieť atď.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• Obsah: Bitúmenová emulzia + cement,
• Riedenie: Voda,
• Hustota zmesi: 1,2 g/ml,
• Pracovná teplota: +5°C – +35°C,
• Doba tvrdnutia: Na dotyk: 1 – 2 hodiny,
• Doba vyschnutia: 4 – 5 hodín.
VÝHODY:
• Vytvára bezšpárovú a neprerušenú izolačnú vrstvu,
• Nakoľko je založený na báze vody, je neškodný voči životnému prostrediu
• Nakoľko neobsahuje žiadne horľavé a toxické látky, môže byť bezpečne používaný v interiéri
• Nakoľko obsahuje vodu vo svojej zmesi, vytvára dobrú priľnavosť aj keď je povrch navlhnutý
• Trvalá elasticita
• Vysoká kapacita vypĺňania trhlín
• Aplikovaný je za studena netreba ho ohrievať ani riediť.
PRÍPRAVA POVRCHU:
Povrch, ktorý sa bude natierať, musí byť čistý a pevný. Všetky neznáme látky, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na priľnavosť a povrch, musia
byť dôkladne premyté vodou. Praskliny a škáry musia byť opravené pomocou elastickej reparačnej malty ISONEM M 03.
APLIKÁCIA: ISONEM BE 89-2K sa aplikuje za studena. Prášková zložka v hornej časti sa nasype na tekutú zložku a vymieša sa nízkorýchlostným miešadlom,
až kým tam nezostanú žiadne viditeľné hrudky. Po zmiešaní môže byť nanášaný štetcom, stierkou alebo vhodným rozprašovačom. V závislosti
od poveternostných podmienok vyschne približne za 1 alebo 2 hodiny. Môže sa aplikovať na vlhké, ale nie mokré povrchy. Nesmie sa používať
v daždivom počasí alebo pri nízkych teplotách pod +5 stupňov. Musí sa aplikovať najmenej v dvoch vrstvách a pred tým, než sa vysuší prvá, sa nesmie aplikovať druhá vrstva. Medzi jednotlivými vrstvami treba počkať aspoň 4 hodiny.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii, by povrchy mali byť chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hod.
SPOTREBA: 1,25 – 2 kg/m² (2 vrstvy).
BALENIE: Celková hmotnosť 24 kg – kombinácia plastových nádob (18 kg tekutiny v dolnej časti + 6 kg prášku v hornej časti).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách
od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.