ISONEM®  ASPHALT PAINT

ISONEM®  ASPHALT PAINT

Farebný asfaltový náter

ISONEM ASPHALT PAINT je jedinečná technológia a aplikačný proces, ktorý vytvára realisticky vyzerajúce tehly, bridlicu, kameň a iné
dizajnové efekty priamo na asfaltový základ. ISONEM ASPHALT PAINT kombinuje pružnosť a pevnosť asfaltu s poprednými náterovými technológiami. Výsledok: cenovo priaznivý, dlhotrvajúci povrch, ktorý si vyžaduje minimálnu údržbu.
POUŽITIE: Priechody pre chodcov • Chodníky • Námestia • Priechody • Parkovacie miesta • Prístupové chodníky • Cestičky • Parky • Vstupy do obchodov• Obytné plochy.
FUNKCIE / VÝHODY: ASPHALT VS. OSTATNÉ MATERIÁLY: Vychutnajte si výrazné úspory a väčšiu dizajnovú voľnosť pri výbere asfaltu ako
jediného chodníkového substrátu pre terénne projekty. S ISONEM ASPHALT PAINT nebudete na využitie svojho dizajnového potenciálu
potrebovať drahšie materiály, akými sú betón, tehla alebo kameň. Rýchla inštalácia prináša viac úspor, ako aj flexibilitu pracovať
s náročnými stavebnými plánmi. Okrem toho vaše projekty urobia dojem a budú prinášať úspory v každom ročnom období. Na rozdiel od
iných populárnych dlažbových materiálov, asfalt je veľmi prispôsobivý. Rozširuje sa a zužuje sa so zmenami teploty, takže sa stáva odolným
proti pôsobeniu extrémneho počasia a času.
S ISONEM ASPHALT PAINT môžete: Bezpečne zniesť pešiu aj automobilovú premávku so zvýšenými alebo rovnými priechodmi • Vytvoriť
vlastné cestičky až k verejným budovám a zariadeniam • Skrášľovať chodníky, námestia a ihriská • Zvyšovať povedomie verejnosti
o značke vašej komunity.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: ZLOŽENIE: Časť A: Cementová zmes, Časť B: Modifikovaná akrylová emulzia • Hustota (tekutá zložka): 0,9 – 1,1
g/ml • PH: 7 – 10 (zmes)
PROCES NANÁŠANIA: ISONEM ASPHALT PAINT sa dodáva vo vopred vážených baleniach v presných pomeroch. Žiadne iné materiály sa
nepridávajú. ZAMIEŠAJTE PORIADNE OBSAH KAŽDEJ NÁDOBY. Nalejte celý obsah akrylovej živice (časť B) do nádoby a pridajte 1,5 litra
vody a premiešajte, pokiaľ zmes nie je jednoliata. Pomaly pridajte cementové plnivo (časť A) a dôkladne premiešajte. Vysoko účinný
produkt sa aplikuje pomocou striekacieho zariadenia, štetca či valčeka.
POZNÁMKY K APLIKÁCII / OBMEDZENIA: Je nevhodný pre kontakt s očami a s pokožkou • Do zmesi nepridávajte žiadne prísady.
DETAILY TVRDNUTIA: Pri + 20°C • Pred otvorením pre miernu pešiu premávku Min. 24 hodín • Otvorenie pre úplnú premávku min. 7 d.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by povrchy mali byť chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hod.
SPOTREBA: Závisí od povrchu a drsnosti substrátu. Približne 1 – 1,5 kg/m2. (2 vrstvy).
FARBA: Podľa farieb vzorkovníka asfaltových farieb & hybridných farieb.
ČISTENIE NÁRADIA: Ihneď po použití vyčistite náradie vodou.
BALENIE: Celková hmotnosť 23 kg plastových vedier (6,5 kg tekutiny v hornej časti + 16,5 kg prášku v spodnej časti).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách
pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.