ISONEM®  M 35  

ISONEM®  M 35

Super kryštalická hydroizolačná malta

ISONEM M 35 je cementový, jednozložkový kryštalický hydroizol. výrobok. Pri aplikácii na betónový povrch z lícnej alebo rubovej strany,
vytvára hĺbkovú vodotesnosť penetrovaním do betónu. Výrobok poskytuje vysokú mechanickú a chemickú odolnosť na aplikovaných
povrchoch. Chemické materiály vo svojej štruktúre prenikajú hlboko do betónu tým, že reagujú s vlhkosťou a voľným vápnikom prítomným v betónovej štruktúre a tvoria nerozpustné kryštály vo vnútri kapilárnych medzier a pórov. Môže sa aplikovať na nové betónové povrchy.
Znižuje dobu hydratácie a znižuje tvorbu trhlín na aplikovaných povrchoch. Chráni betón proti korózii a zriedeným chemikáliám.
Rýchlotuhnúca malta ISONEM M 36 sa môže v spojení s ISONEM M 35 použiť na elimináciu aktívnych únikov vody do betónu a muriva.
OBLASTI POUŽITIA: Vnútorná a vonkajšia vodotesnosť vodorovných a zvislých plôch • Vodné nádrže, odpadové vody a iné nádrže • Betónové povrchy vystavené pôsobeniu vody • Hydroizolácia suterénu a základov • Vnútorná a vonkajšia izolácia stien • Kanály, tunely, mosty.
VLASTNOSTI A VÝHODY: • Poskytuje dlhodobé hydroizolačné schopnosti, jednoduchá aplikácia • Chráni betón a zabezpečuje spevnenie
proti korozívnym vodným látkam • Efektívny proti pozitívnemu i negatívnemu vodnému tlaku • Netoxický.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Zloženie: ISONEM M 35 je zložený zo špeciálne vybraných cementov, polymérov, kremičitého piesku a reaktívnych
výstuží dodávaných v práškovej forme • Hustota (zmes): 1,8 ± 0,1 g/ml • Teplota pri aplikácii: + 5°C – + 35°C • Farba: sivá • Textúra: Prášok
• Veľkosť častíc: 100 – 400 mikrónov • Relatívna objemová hustota: cca 1,3 • pH (pri zmiešaní): 12-13 • Odolnosť voči tlaku: 10 N/mm² (28
dní) • Doba tuhnutia: počiatočná: Min 10 hodín, finálna: Maximálne 16 hodín.
PRÍPRAVA POVRCHOV: Povrch, na ktorý sa má aplikovať by mal byť pred aplikáciou navlhčený. Navlhčenie povrchu by sa malo vykonať
aspoň dve hodiny pred začatím aplikácie a povrch by mal byť vodou nasýtený. Ak je povrch vlhký alebo mokrý, tento proces nie je
potrebný. Povrch aplikácie by mal byť zbavený materiálov akými sú prach, mastnota atď. Slabé časti betónu by sa mali opraviť pomocou
lepidla ISONEM D10 Super a elastickej reparujúcej malty ISONEM M 03. Dilatácie by sa mali vyplniť elastickým plnidlom ISONEM A4. Potom
by sa mala pripraviť preparačná zmes na povrch.
PRÍPRAVA ZMESI A APLIKÁCIA: ISONEM M 35 by sa mal miešať len výkonným mixérom, použitím pomalého miešania (400 ot/min). Zmiešajte
20 kg prášku a 7 litrov vody. Miešajte po dobu 5 minút, aby ste dosiahli homogénnu konzistenciu bez hrčiek. ISONEM M 35 sa aplikuje
v 3 vrstvách štetcom na zvlhčenom povrchu. Aplikácia vrstiev by mala byť navzájom kolmá. Vrstvy by sa mali aplikovať až vtedy, ak sú
predošlé vrstvy už zatvrdnuté, ale nie úplne zasušené. Táto doba trvá 4 hodiny v závislosti od teploty. Neaplikujte ISONEM M 35 na zmrazené
substráty alebo extrémne horúce plochy. Aplikácia by sa mala v lete vykonávať večer alebo ráno a na chladných miestach. V chladných
regiónoch, ak sú substráty zmrazené, by mali byť podlaha alebo steny pred aplikáciou zvlhčené horúcou vodou. Aplikované povrchy
by mali zostať vlhké približne po dobu 48 hodín, ak nanesené povrchy budú bez náteru bez nanesenia omietky. Tento proces urýchľuje
vytvrdzovanie a poskytuje úspešnejšiu izoláciu. Povrchová penetrácia je dostatočná na to, aby zabezpečila úplnú hydroizolačnú vlastnosť
zvyčajne po 7 až 10 dňoch.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hod.
SPOTREBA: 2 – 3 kg/m² (v 3 vrstvách).
BALENIE: 20 kg vrece.
SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách
od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.