ISONEM®  MD 28

ISONEM®  MD 28

Pružná hydroizolačná zmes

ISONEM MD 28 je na báze cementu, obsahuje dve zložky na vyplnenie trhlín a takisto má aj vysokú odolnosť voči oderu. Produkt má vysokú pružnosť a schopnosť vyplniť kapilárne trhliny aj na betónových povrchoch. Výrobok má vysokú priľnavosť aj na betónové omietky, kamenec atď. Má dobrú odolnosť voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu, mechanickým nárazom a oderu.
OBLASTI POUŽITIA:
• Kladné izolácie stien a základov,
• Izolácie na betónových, omietkových a kamencových aplikáciách,
• Balkóny, terasy, bazény,
• Vlhké priestory, sprcha a vane,
• Izolácie vonkajších výplňových stien,
• Pretvarované a prefabrikované prvky, strechy.
PRÍPRAVA POVRCHOV: Povrch, ktorý sa má aplikovať, by mal byť určite čistý a vlhký, ak je povrch suchý, mal by byť navlhčený, ale
treba zabrániť akumulácii. Olej, prach, hrdza alebo látky, ktoré zhoršujú priľnavosť, by sa mali odstrániť. Ak sa vyskytne akýkoľvek
problém s priľnavosťou, alebo sa objaví nerovnomerný povrch, mal by sa použiť ISONEM UNIVERSAL PRIMER ako podkladová vrstva
pred aplikáciou. Ak si povrchy vyžadujú opravu, lebo sú poškodené alebo potrhané, mali by sa opraviť pomocou elastickej malty ISONEM M 03.
PRÍPRAVA ZMESI: Zložka B (10 kg) v tekutej forme sa vloží do vhodnej, čistej nádoby. Zložka A (20 kg) v práškovej forme sa pridá do
tekutiny, ktorá sa neustále pomaly premiešava pomocou miešača, aby sa zabránilo akejkoľvek granulácii. Proces miešania trvá
5 minút, aby sa dosiahla homogénna štruktúra. Vytvorí sa hmota, ktorá sa môže aplikovať štetcom v homogénnej forme, ako
výsledok procesu miešania.
APLIKÁCIA: ISONEM MD 28 sa aplikuje v troch vrstvách s pretierajúcimi intervalmi 4 hodiny na jednu vrstvu. Výrobok by sa mal hladko
aplikovať so štetkou v smere kolmom na seba. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev by nemalo ubehnúť viac než 24 hodín. Aplikácia
by sa nemala realizovať pri vysokých teplotách alebo mraze, čiže vhodné by bolo v ranných alebo vo večerných hodinách.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by povrchy mali byť chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hod.
FARBA: Biela, šedá.
SPOTREBA: 2 – 3 kg/m² (v 3 vrstvách).
BALENIE: Práškový obsah: 20 kg vrece (zložka A) + Tekutý obsah 10 kg plastový kanister (zložka B).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.