ISONEM®  ANTI SOUND PAINT

ISONEM®  ANTI SOUND PAINT

Zvukotesná farba

ISONEM ANTI SOUND PAINT je akustická farba, ktorá sa používa na zastavenie a redukciu zvukov. Je navrhnutá tak, aby absorbovala
a izolovala zvuk najlepším možným spôsobom. Na základe merania a analýzy vykonanej v súlade s normou TS 140; bol certifikovaný
v akreditovaných laboratóriách schválených zo strany Türkak, že aplikovaná farba znižuje a absorbuje úroveň zvuku 25,10 dB
s frekvenciou 100 Hz, keď sa aplikuje ako vrstva s hrúbkou 1 mm a že redukuje a absorbuje hladinu zvuku 48,50 dB pri frekvencii 100
Hz pri nátere s hrúbkou vrstvy 2 mm, v 1/3 pásma oktávovej frekvencie. Farba je na báze vody. Môže byť dodávaná v ľubovoľnej
farbe. Okrem zvukovo-izolačnej vlastnosti je vďaka svojej oneskorenej horľavosti a nehorľavým vlastnostiam odolná proti požiarom.
Je vhodná na použitie pri znižovaní hladín hluku na akomkoľvek mieste s problémami s hladinou hluku.
MIESTA POUŽITIA:
• Apartmány, byty,
• Strojovne a strojové miestnosti,
• Diskotéky a zábavné zariadenia,
• Kiná a divadlá,
• Nemocnice a hotely,
• Školy a materské školy,
• Vozidlá a jachty,
• Vojenské zariadenia a strelnice,
• Používa sa ako vnútorná a vonkajšia vedľajšia zvuková izolačná farba na miestach, kde nie je vítaná zvuková izolácia a hluk.
METÓDY APLIKÁCIE: Ľahko sa nanáša pomocou valčeka, kefy alebo spreju. Pri natieraní interiérov, ktoré si nevyžadujú dekoračný
motív/ vzor, sa odporúča použiť epoxidový valček. Povrch vyžadujúci základný náter by mal byť natretý ISONEM UNIVERSAL PRIMER ako
jeden náter so spotrebou približne 200 – 300 g/m² a mal by sa nechať preschnúť po dobu 4 hodín. Potom sa nanáša ANTI SOUND PAINT
v 4-hodinových intervaloch 1 – 2 mm vrstva na m².
SPOTREBA: 1 l/m² (na 1 mm hrúbky), 2 l/m² (na 2 mm hrúbky)
FARBA: Podľa farieb vzorkovníka ISONEM.
BALENIE: 18 l PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v riadne uzavretých, nepoškodených a pôvodných
utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.