ISONEM®  MAGNETIC PLASTER

ISONEM®  MAGNETIC PLASTER

Omietka, na ktorú sa môžu umiestniť magnety

ISONEM MAGNETIC PLASTER je vysoko účinná, rýchlo schnúca omietka na vodnej báze s vysokou lepiacou silou ktorá unesie obrázky,
plagáty atď. s magnetmi na zadnej strane, bez toho, aby sa poškodila farba a to vďaka svojej kovovej štruktúre. Obrázky, plagáty, atď. môžu visieť na stenách, drevených povrchoch bez použitia akéhokoľvek klinca, pásky, skrutky alebo lepidla. Po aplikácii ISONEM
MAGNETIC PAINT sa dosiahne dokonalé spojenie a na steny sa bude dať písať, budú sa dať zmazávať, umiestňovať magnetky.
OBLASTI POUŽITIA: Vnútorné steny, školy, nemocnice, nákupné centrá, kancelárie, konferenčné sály, ateliéry.
APLIKÁCIA: Aplikovateľný povrch musí byť hladký, rovnomerný a bez prachu. ISONEM MAGNETIC PLASTER (18kg) zmiešajte so
6,5 l čistej vody v plastovej nádobe motorovým miešadlom. Zmes naneste na povrch použitím hladidla alebo sprejovou metódou
v jednej alebo dvoch vrstvách. ISONEM MAGNETIC PLASTER, ktorý sa aplikuje v hrúbke približne 1 mm, rozotierajte a uhládzajte
pomocou hladidla. Po tomto procese sa môže aplikovať ISONEM MAGNETIC PAINT alebo akákoľvek iná interiérová farba. Pred
aplikáciou akejkoľvek farby na ISONEM MAGNETIC PLASTER počkajte minimálne 24 hodín.
SPOTREBA: Spolu s meniacimi sa vlastnosťami braním do úvahy aplikačný povrch a počet vrstiev je to približne 1-2 kg/m². (S riedením,
na jednu vrstvu). Pre presnú spotrebu sa musí vykonať kontrolovaná vzorka aplikácie.
BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg v plastovom vedre.
FARBA: Čierna.
SKLADOVANIE: Skladujte v uzatvorených originálnych baleniach na chladnom mieste, mimo slnečného žiarenia. Dátum spotreby
je 2 roky od dátumu výroby.