ISONEM® UNIVERSAL PRIMER

ISONEM® UNIVERSAL PRIMER

 

Koncentrovaný základný náter na báze akrylovej emulzie

Tento číry univerzálny základný náter je založený na báze akrylátového kopolyméru a môže sa použiť na vnútorné i vonkajšie aplikácie.
VLASTNOSTI: Maximálna absorpcia na povrchu. Poskytuje trvácnu základňu pre krycie nátery, znižuje spotrebu farby a absorpciu
vody omietkou. Okrem toho základný náter zvýši účinnosť vodných izolačných materiálov a nástenného lepidla.
OBLASTI POUŽITIA: Betón, porézny betón, omietka, injektovanie a iné surové povrchy, vybielené plochy, staršie vnútorné a vonkajšie
farbené povrchy na báze emulzie.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
• Hustota (25 °C, g/ml): 0,90 – 1,10,
• Čas tvrdnutia (20 °C): Na dotyk: 2 hodiny – Úplné zatvrdnutie: 72 hodín,
• pH (25 °C): 8 – 9.
APLIKAČNÉ POKYNY: Pred aplikáciou sa uistite, či je povrch úplne suchý a očistený od oleja, nečistôt, prachu alebo pieskových
častíc z vyvýšených miest, zle nanesenej omietky alebo poteru. Pred aplikáciou by mali byť všetky zdrsnené, slabo omietnuté alebo
nepripravené plochy opieskované a olej alebo nečistoty by sa mali zmyť vodou. Ak z povrchu vyteká soľ, odstráňte zdroj problému
skôr, než sa začne nanášať látka. ISONEM UNIVERSAL PRIMER sa musí pred aplikáciou zmiešať až do homogénneho stavu a zriediť
7 objemovými dielmi vody na 1 diel farby. Pomocou kefy alebo valčeka aplikujte jednu vrstvu zo základného náteru dôkladne. Pred
prechodom na konečnú vrstvu farby alebo izolačného materiálu nechajte základný náter zatvrdnúť minimálne po dobu 4 hodín.
MIESTO, KTORÉ SA BUDE POTIERAŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM: V závislosti od absorpcie povrchu sa môže použiť na betónových
povrchoch pri dodržaní nasledujúceho:
KONCENTROVANÁ SPOTREBA: 12,50 g/m².
ZRIEDENÁ SPOTREBA: 100 g/m².
BALENIE: 5 kg, 10 kg a 15 kg PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v riadne uzavretých, nepoškodených a pôvodných
utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.