ISONEM® BD

ISONEM® BD

Transparentná podlahová izolácia – Bezpovlakový náter

Tento výrobok nanáša izoláciu bez vytvárania povlaku na aplikovanom povrchu s úplnou impregnáciou na podlahách alebo
stenách, čím zabezpečuje plnú ochranu, ošetrený povrch môže dýchať a nie je ovplyvnený UV žiarením ani slnečnými lúčmi a je nehorľavý. Vyschne do jednej hodiny po aplikácii. Je ľahko použiteľný, cenovo výhodný a dlhotrvajúci. Môže sa aplikovať na všetky typy povrchov s dokončeným náterom, ktoré sú absorpčné, a ktoré sú majú problém s vodnou izoláciou.
OBLASTI POUŽITIA:
• Na terasách pokrytých keramikou, mramorom, žulou, travertínom atď.,
• Na balkónoch a strechách pokrytých keramikou, dlaždicami atď.,
• V kúpeľniach, sprchách, toaletách a kuchyniach,
• Na podlahách a stenách pokrytých mozaikou,
• Na hliníkových, betónových a omietkových povrchoch, prírodných kameňoch,
• Na vonkajších povrchoch pokrytých mramorom, granitovou mozaikou, keramikou.
PRÍPRAVA POVRCHU: Časti, ktoré sú na povrchu vyduté alebo popraskané, musia byť pred aplikáciou opravené. Povrch by tiež mal byť umytý a očistený od mastnoty, pôdy, prachu alebo bahna. Nátery, ktoré sa vyduli alebo poškodili sa opravia a spevnia. Ak sú tmelové a silikónové nátery opotrebované alebo odstránené, musia sa opraviť a zregenerovať a povrch je tak prerobený a pripravený na aplikovanie. Ak sa ošetrovaná plocha umývala, musí sa nechať vyschnúť a aplikácia sa môže začať, až keď je plocha úplne vyschnutá, aby sa zabezpečila savosť.
APLIKÁCIA: Nádoba ISONEM BD sa pred použitím dôkladne pretrepe. Potom sa produkt naleje do plastového vedra a dôkladne sa nanesie na povrch pomocou štetca alebo valčeka, nanáša sa veľmi opatrne najmä na steny. Povrchy, na ktoré bol aplikovaný produkt, sa nechajú sušiť približne 1 hodinu. Po uplynutí jednej hodiny sa zvyšky produktu, ktoré sa nevstrebali (vo všeobecnosti
sa produkt nevstrebe na glazovaných keramických alebo mramorových povrchoch), pretrú mokrou handrou. Čistenie sa musí vykonať mokrým kúskom handry, čistiacim prostriedkom sa treba vyhnúť. Použitie vlhkej handry sa odporúča preto, aby sa zabránilo vysychaniu a vytváraniu škvŕn na glazovaných povrchoch, ako je keramika alebo mramor. Druhá vrstva sa nanáša po uplynutí
najviac jednej hodiny, aplikuje sa rovnakým postupom a znovu po uplynutí jednej hodiny sa keramické a mramorové povrchy pretrú mokrou handrou a vtedy je aplikovanie dokončené.
SPOTREBA: 200 ml/m² (2 vrstvy).
BALENIE: 5 l plastový sud.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® BD

ISONEM® BD

Transparentná podlahová izolácia “Bezpovlakový náter“

Tento výrobok nanáša izoláciu bez vytvárania povlaku na aplikovanom povrchu s úplnou impregnáciou na podlahách alebo
stenách, čím zabezpečuje plnú ochranu, ošetrený povrch môže dýchať a nie je ovplyvnený UV žiarením ani slnečnými lúčmi a je nehorľavý. Vyschne do jednej hodiny po aplikácii. Je ľahko použiteľný, cenovo výhodný a dlhotrvajúci. Môže sa aplikovať na všetky
typy povrchov s dokončeným náterom, ktoré sú absorpčné, a ktoré sú majú problém s vodnou izoláciou.
OBLASTI POUŽITIA:
• Na terasách pokrytých keramikou, mramorom, žulou, travertínom atď.,
• Na balkónoch a strechách pokrytých keramikou, dlaždicami atď.,
• V kúpeľniach, sprchách, toaletách a kuchyniach,
• Na podlahách a stenách pokrytých mozaikou,
• Na hliníkových, betónových a omietkových povrchoch, prírodných kameňoch,
• Na vonkajších povrchoch pokrytých mramorom, granitovou mozaikou, keramikou.
PRÍPRAVA POVRCHU: Časti, ktoré sú na povrchu vyduté alebo popraskané, musia byť pred aplikáciou opravené. Povrch by tiež
mal byť umytý a očistený od mastnoty, pôdy, prachu alebo bahna. Nátery, ktoré sa vyduli alebo poškodili sa opravia a spevnia.
Ak sú tmelové a silikónové nátery opotrebované alebo odstránené, musia sa opraviť a zregenerovať a povrch je tak prerobený
a pripravený na aplikovanie. Ak sa ošetrovaná plocha umývala, musí sa nechať vyschnúť a aplikácia sa môže začať, až keď je
plocha úplne vyschnutá, aby sa zabezpečila savosť.
APLIKÁCIA: Nádoba ISONEM BD sa pred použitím dôkladne pretrepe. Potom sa produkt naleje do plastového vedra a dôkladne
sa nanesie na povrch pomocou štetca alebo valčeka, nanáša sa veľmi opatrne najmä na steny. Povrchy, na ktoré bol aplikovaný
produkt, sa nechajú sušiť približne 1 hodinu. Po uplynutí jednej hodiny sa zvyšky produktu, ktoré sa nevstrebali (vo všeobecnosti
sa produkt nevstrebe na glazovaných keramických alebo mramorových povrchoch), pretrú mokrou handrou. Čistenie sa musí
vykonať mokrým kúskom handry, čistiacim prostriedkom sa treba vyhnúť. Použitie vlhkej handry sa odporúča preto, aby sa zabránilo
vysychaniu a vytváraniu škvŕn na glazovaných povrchoch, ako je keramika alebo mramor. Druhá vrstva sa nanáša po uplynutí
najviac jednej hodiny, aplikuje sa rovnakým postupom a znovu po uplynutí jednej hodiny sa keramické a mramorové povrchy pretrú
mokrou handrou a vtedy je aplikovanie dokončené.
SPOTREBA: 200 ml/m² (2 vrstvy).
BALENIE: 5 l plastový sud.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených
nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  D 10 LATEX

ISONEM®  D 10 LATEX

Super lepidlo

Ide o tekutý výrobok, ktorý sa pridáva do malty alebo sa nanáša na povrch, keď sa robia aplikačné práce alebo izolácie na báze betónu, sadry,
kamenca, cementu. Pomáha napríklad malte získať flexibilitu a vyššiu priľnavosť. Má vynikajúcu priľnavosť na všetky typy povrchov a spevňuje aj staršie poškodené povrchy vytvorením super adhezívnej vrstvy. Čo sa týka betónu, sadry, kamenca, jeho aplikácia zabraňuje tvorbe studeného spoja. Môže sa použiť na vlhké alebo suché povrchy. Produkt sa môže použiť, ako podkladová vrstva aj na veľmi savých povrchoch. Keď sa
ISONEM D10 LATEX nanesie, ako podkladová vrstva na povrch pred izoláciou, zvyšuje jej mechanickú odolnosť. To je dôvod prečo sú ďalšie
materiály lepšie priľnavé k povrchu. Zabezpečuje ľahké nanášanie malty. Zabraňuje rýchlemu vysychaniu zvyšovaním schopnosti malty zadržiavať
vodu. Zabraňuje vzniku trhlín. Zvyšuje odolnosť malty voči oteru a prášeniu v kamencových aplikáciách. Výrobok je ideálny na zvýšenie odolnosti
proti zamrznutiu a rozpúšťaniu, ako aj na zvýšenie odolnosti voči chemikáliám. Znižuje priepustnosť olejov a rozpúšťadiel.
OBLASTI POUŽITIA:
• Všetky druhy cementových mált,
• Omietky,
• Ozdobné malty, keramické lepidlá,
• Opravné lepidlá, výstuže studených spojov,
• Miesta, kde sa vyžaduje priľnavosť v rámci betónových opráv,
• Pomocou rozstrekovania pred sadrovaním,
• Ako podkladová vrstva pred aplikovaním izolácie.
APLIKÁCIA: Povrchy by mali byť vlhké. Zvlhčovať by sa malo až dovtedy, kým povrch nie je úplne navlhčený. Všetky plochy by mali byť čisté a bez
akýchkoľvek častíc a prachu. Vrstvy, ktoré znižujú priľnavosť, ako sú olej, prach, farba, cement, hrdza a soľ, by sa mali dôkladne vyčistiť.
NA PRIĽNAVOSŤ: ISONEM D10 LATEX sa nanáša na povrch bez akéhokoľvek zhusťovacieho procesu v hrúbke 200 ml / m² pomocou štetca, valčeka
alebo striekaním. Po aplikácii sa okamžite aplikuje malta alebo lepidlo na výrobok najneskôr do 30 – 40 minút, kým je povrch mokrý.
PRE ZVÝŠENIE PRIĽNAVOSTI BETÓNU A MALTY: Malo by sa použiť pridaním do maltovej vody v pomere 1 kg / m3, alebo pri výrobe malty. Napríklad
sa odporúča pridať 1 kg ISONEM D 10 LATEX do jedného vrecka (20 kg) elastickej malty ISONEM M 03 a potom sa dodatočne pridá voda (4 litre).
BALENIE: 5 l PE sud
SPOTREBA: 200 ml/m2 priľnavosť, 1 kg/m3 na maltové prísady.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri
teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  M 03

ISONEM®  M 03

 

Polymérová reparačná malta

ISONEM M 03 je cementová, polymérovo modifikovaná, vláknom vystužená, jednozložková reparačná malta na vertikálne, horizontálne a stropné aplikovanie s vysokou odolnosťou voči vlhkosti.

POUŽITIE: Opravy vzhľadových betónových plôch • Opravy steny a stropu • Príprava podkladov pred aplikovaním obkladačiek.
FUNKCIE / VÝHODY: Jednozložkový, miešaný len s vodou • Nastaviteľná konzistencia • Vzhľadom na jeho tixotropnú vlastnosť je vhodný na vertikálne
aplikovanie • Použiteľný vo vrstve až do hrúbky 100 mm • Nehorľavý, netoxický • Vhodný na mokrú sprejovú metódu.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Vzhľad / farba: šedý prášok • Chemická báza: Cementová malta modifikovaná polymérmi a vláknitými materiálmi
• Hustota: Čerstvá malta: 2,0 ± 0,1 kg / l (pri + 20°C) • Trieda D max: 1,3 mm • Hrúbka vrstvy: 10 mm min. / 100 mm max.• Teplota pri aplikovaní: medzi + 5°C
a +30°C • Doba spracovateľnosti: ~ 1 hodina (pri +20°C) • Pevnosť v tlaku: (21±2)°C a (60±10)% r.h. 7 dní; 45 N/mm² 28 dní; 55 N/mm² • Pevnosť v ohybe:
21±2ºC a 60 ±10% r.h. 7 dní, ~ 7,5 N/mm² 28 dní, ~ 9,8 N/mm² • Sila väzby: > 1,5 N/mm².
KVALITA SUBSTRÁTU / PRÍPRAVA: Povrch musí byť vopred navlhčený, štrukturálne zdravý, čistý a zbavený prachu, nečistôt, oleja, mastnoty, voľných alebo drobných a iných nečistôt (ako napr. farba atď.). Na zvýšenie priľnavosti a zlepšenie nepriepustnosti sa nanesie ISONEM D 10 LATEX super lepiaca penetrácia a potom sa na povrch nanesie malta mokrým spôsobom.
PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: • Teplota substrátu + 5°C min. / + 30°C max • Teplota okolia + 5°C min. / + 30°C max.
MIEŠACÍ POMER: Pri vrecku s hmotnosťou 20 kg sa musia použiť 4 litre vody.
MIEŠANIE: Nalejte vodu v správnom pomere do vhodnej miešacej nádoby. Za pomalého miešania pridávajte prášok. Aby sa zabránilo nadmernému prívodu
vzduchu, miešajte mechanicky najmenej 3 minúty pomocou nízkorýchlostného elektrického miešadla (max. 400 ot./min), na zachovanie homogénnej malty.
Na zvýšenie priľnavosti a zlepšenie nepriepustnosti sa tiež môže použiť ISONEM D 10 LATEX pridaním 1 kg D 10 LATEX + 3 litre vody + 20 kg vrece M 03.
METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: ISONEM M 03 sa môže nanášať mokrým striekacím zariadením, stierkou alebo murárskou lyžicou. Malta sa nanáša mokrým spôsobom na spojovaciu vrstvu ISONEM D 10 LATEX. Pri hrúbke viac ako 100 mm je potrebné použiť ISONEM M 03 v niekoľkých vrstvách. Len čo sa malta začne zachytávať, môže sa vyhladiť. Pre veľmi jemné povrchové úpravy, sa odporúča ISONEM M 03-T.
ČISTENIE NÁRADIA: Okamžite po použití vyčistite všetky nástroje a náradie vodou. Zatvrdnutý materiál sa môže odstrániť len mechanicky.
TVRDNUTIE: Malta musí vytvrdnúť pri dodržaní vhodného zrejúceho postupu, aby sa zabránilo predčasnému vysychaniu malty. Udržujte nanesené plochy
vlhké, ak sú vystavené silnému slnečnému žiareniu alebo vetru.
POZNÁMKY K APLIKÁCII / OBMEDZENIA: Nepoužívajte viac vody, ako sa odporúča • Nepoužívajte výrobok pod povolenou min. teplotou, aby sa mohol
dokončiť proces tvrdnutia. Proces tvrdnutia sa spomaľuje pri nízkych teplotách a zrýchľuje sa pri vysokých teplotách. Doba spracovania sa tiež mení
v priamej závislosti od teploty.
FARBA: Biela a šedá. SPOTREBA: Na 1 cm omietkovej hrúbky sa spotrebuje 20 kg/m² práškového materiálu. Spotreba materiálu závisí od podmienok podkladu
a metódy aplikovania. Na výstuž otvorov napríklad 500 ml – spotreba 1 kg.
BALENIE: 20kg papierové vrecia
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých nepoškodených a pôvodných utesnených obaloch pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  MS 20  

ISONEM®  MS 20

Kapilárna sadra

ISONEM MS 20 je špeciálne vyrobená sadra na zaistenie ošetrenia stien poškodených vlhkosťou alebo soľou. Steny absorbujú vodu, ktorá obsahuje rôzne soli, ako sú
uhličitan, síran a dusičnan existujúce v pôde a prenikajú cez kapilárne kanály a medzery. Potom sa takéto vody absorbované z pôdy vyparujú a neskôr sa objavujú vo forme vyskytujúcej sa vlhkosti a naakumulovaných solí na stenách, po určitom čase sa tieto soli nahromadia na stene a vnútri omietok, takže keď prídu znova do kontaktu s vlhkosťou, steny poškodia. Ak chcete tento problém vyriešiť, kapilárna sadra ISONEM MS 20 je na tento účel ideálna . Zaisťuje, aby sa voda rýchlo odparila bez toho, aby zanechala akúkoľvek vlhkú škvrnu. ISONEM MS 20 obsahuje mikroštruktúry na akumuláciu solí, ako aj na zabránenie ich rozširovaniu. Vďaka takýmto mikroštruktúram, soli nemôžu poškodiť omietku a farbu. ISONEM MS 20 má hydrofóbnu štruktúru. Taktiež dosahuje tepelnú izoláciu až do 40%.
POUŽITIE: je ideálna na rekonštrukciu pivníc, klenieb a starých stavieb. Vytvára suchý, nekryštalizujúci povrch. Vlhké steny, ako sú kúpeľňové, kuchynské, pivničné steny v styku s pôdou poškodzujúcou farbu a podklad.
FUNKCIE / VÝHODY: Je to hydrofóbna prevzdušnená sadra s vysokou difúziou vodnej pary, nepodporuje kapilárny pohyb vody, čiže je odolná voči vode a vlhkosti
• Vytvára neslaný, suchý a nekondezovaný povrch • Trvalo zabraňuje kryštalizácii soli, vydúvaniu farby a drobeniu omietky a kryštalizácii soli • Je mrazuvzdorný a odolný voči soli • Umožňuje vyschnutie vlhkým povrchom •Je vhodná na aplikáciu stierkou alebo striekaním.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: • Vzhľad / farba: šedý prášok • Chemický základ: Cementová malta modifikovaná polymérmi • Hustota: Čerstvá malta: 1,3 ± 0,1 kg / l (pri + 20 ° C) • Zrnitosť: Max: 2,5 mm • Hrúbka vrstvy: 5 mm min./20 mm max. • Teplota pri aplikácii: od +5°C do +30°C • Doba spracovateľnosti: ~ 1 hodina (pri +20 ° C) • Množstvo mikrodier: 34% • Stupeň zadržateľnosti vody: 98% • Absorpcia kapilárnej vody: 0,35 kg/m² • Prenikanie vody: 2 mm.
KVALITA SUBSTRÁTU/ PRÍPRAVA: Poškodená vrstva omietky, ktorá bola poškodená kvôli akumulácii soli, by sa mala mechanicky odstrániť. Aplikovaný povrch musí byť vopred navlhčený, štrukturálne pevný, čistý a zbavený prachu, nečistôt, oleja, mastnôt, voľných alebo drobných častíc, iných kontaminantov, ako je farba atď.).
PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota substrátu +5°C min. / +30°C max. • Teplota vzduchu +5°C min. / +30°C max.
MIEŠACÍ POMER: Pri vrecku s hmotnosťou 20 kg je potrebné použiť 4 litre vody. Pomer vody / prášku musí byť 1: 5 podľa hmotnosti.
MIEŠANIE: Nalejte vodu v správnom pomere do vhodnej miešacej nádoby. Pridávajte prášok za pomalého miešania. Aby sa zabránilo nadmernému prívodu
vzduchu, miešajte mechanicky najmenej 3 minúty, použitím elektrického miešadla s nízkou rýchlosťou (max. 500 otáčok za minútu), aby sa docielila homogénna malta.
METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: ISONEM MS 20 sa môže nanášať mokrým striekacím zariadením, so stierkou alebo murárskou lyžicou. ISONEM MS 20 sa musí aplikovať v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa aplikuje na povrch stierkou v hrúbke 5 mm. Druhá vrstva sa aplikuje v hrúbke 2,5 cm po 24 hodinách. Potom sa to vyhladí a dokončí. Ak sa povrch bude ďalej natierať, malo by sa tak stať až po 14 dňoch.
ČISTENIE NÁRADIA: Okamžite po použití vyčistite všetky nástroje a náradie vodou. Zatvrdnutý/vytvrdnutý materiál sa môže odstrániť len mechanicky.
TVRDNUTIE: Sadra musí zatvrdnúť pri dodržaní vhodného zrejúceho postupu, aby sa zabránilo prudkému vysychaniu malty. Udržujte plochy vlhké, ak sú vystavené silnému slnečnému žiareniu alebo vetru.
POZNÁMKY K APLIKÁCII/OBMEDZENIA: Nepoužívajte viac vody ako sa odporúča • Nepoužívajte výrobok pod povolenou min. teplotou, aby sa mohol dokončiť
proces tvrdnutia. Proces tvrdnutia sa spomaľuje pri nízkych teplotách a zrýchľuje sa pri vysokých teplotách. Doba spracovania sa tiež mení nepriamo v závislosti od teploty.
SPOTREBA: 20 kg/m². (na 2,50 cm hrúbky sadry). Spotreba materiálu závisí od stavu ošetrovanej plochy a metóde aplikovania.
BALENIE: 20 kg vrece.
SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých
priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  M 36

ISONEM®  M 36

Vodná zátka, rýchlotuhnúca malta na zastavenie aktívneho úniku vody

Na báze cementu, rýchlo tuhnúca malta na zamedzovanie únikom vody. Pri zmiešaní s čistou vodou je pripravená na okamžité použitie, ultra pevná a rýchlo použiteľná malta na aktívne zastavenie úniku vody v betóne a v murive. Materiál expanduje počas toho ako tvrdne, aby vytvoril vodotesnú zátku s podobnými vlastnosťami ako má betón. Neobsahuje žiaden chlorid ani sódu, nie je nebezpečný pre náradie a železo a poskytuje vynikajúcu priľnavosť.
ISONEM M 36 sa aplikuje ako prípravok pred izoláciou.
OBLASTI POUŽITIA: ISONEM M 36 sa používa na zastavenie aktívneho úniku vody, alebo presakovania pod tlakom cez spojivá, trhliny a otvory v betóne alebo murive, kde by sa normálna malta vyplavila a živicové malty by sa nespojili.
APLIKÁCIA: Použije sa prášková forma. Pri aplikácii by sa mali používať gumené rukavice. Dostatočné množstvo materiálu sa naberie a pritlačí presne na miesto, kde presakuje voda. Pokračuje sa, až do kým prášok nestvrdne a voda neprestane pretekať. V dôsledku zastavenia vodného prietoku sa zostatky vyčistia suchou kefou. Potom sa v troch vrstvách aplikuje ISONEM M35, aby sa zaistila pevná izolácia. Ak sa má ISONEM M36 naniesť na povrch ako sadra, musí sa zmiešať s čistou vodou v pomere 2:5 (% 40), na vytvorenie pasty. Takáto zmes nadobudne vysokú teplotu kvôli reakcii a malta sa vtesná do otvoru, kde vystupuje voda. Treba chvíľu počkať na zatvrdnutie. ISONEM M 35 sa nanáša v troch vrstvách ako pevná izolácia na dokončenie procesu.
SPOTREBA: 2 kg prášku na 1 liter.
BALENIE: 5 kg, 10 kg a18 kg PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených
nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

 

ISONEM®  MD 28

ISONEM®  MD 28

Pružná hydroizolačná zmes

ISONEM MD 28 je na báze cementu, obsahuje dve zložky na vyplnenie trhlín a takisto má aj vysokú odolnosť voči oderu. Produkt má vysokú pružnosť a schopnosť vyplniť kapilárne trhliny aj na betónových povrchoch. Výrobok má vysokú priľnavosť aj na betónové omietky, kamenec atď. Má dobrú odolnosť voči poveternostným podmienkam, UV žiareniu, mechanickým nárazom a oderu.
OBLASTI POUŽITIA:
• Kladné izolácie stien a základov,
• Izolácie na betónových, omietkových a kamencových aplikáciách,
• Balkóny, terasy, bazény,
• Vlhké priestory, sprcha a vane,
• Izolácie vonkajších výplňových stien,
• Pretvarované a prefabrikované prvky, strechy.
PRÍPRAVA POVRCHOV: Povrch, ktorý sa má aplikovať, by mal byť určite čistý a vlhký, ak je povrch suchý, mal by byť navlhčený, ale
treba zabrániť akumulácii. Olej, prach, hrdza alebo látky, ktoré zhoršujú priľnavosť, by sa mali odstrániť. Ak sa vyskytne akýkoľvek
problém s priľnavosťou, alebo sa objaví nerovnomerný povrch, mal by sa použiť ISONEM UNIVERSAL PRIMER ako podkladová vrstva
pred aplikáciou. Ak si povrchy vyžadujú opravu, lebo sú poškodené alebo potrhané, mali by sa opraviť pomocou elastickej malty ISONEM M 03.
PRÍPRAVA ZMESI: Zložka B (10 kg) v tekutej forme sa vloží do vhodnej, čistej nádoby. Zložka A (20 kg) v práškovej forme sa pridá do
tekutiny, ktorá sa neustále pomaly premiešava pomocou miešača, aby sa zabránilo akejkoľvek granulácii. Proces miešania trvá
5 minút, aby sa dosiahla homogénna štruktúra. Vytvorí sa hmota, ktorá sa môže aplikovať štetcom v homogénnej forme, ako
výsledok procesu miešania.
APLIKÁCIA: ISONEM MD 28 sa aplikuje v troch vrstvách s pretierajúcimi intervalmi 4 hodiny na jednu vrstvu. Výrobok by sa mal hladko
aplikovať so štetkou v smere kolmom na seba. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev by nemalo ubehnúť viac než 24 hodín. Aplikácia
by sa nemala realizovať pri vysokých teplotách alebo mraze, čiže vhodné by bolo v ranných alebo vo večerných hodinách.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by povrchy mali byť chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hod.
FARBA: Biela, šedá.
SPOTREBA: 2 – 3 kg/m² (v 3 vrstvách).
BALENIE: Práškový obsah: 20 kg vrece (zložka A) + Tekutý obsah 10 kg plastový kanister (zložka B).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  MS 80

ISONEM®  MS 80

Transparentná kvapalina na externé povrchy

ISONEM MS 80 je jednozložková, priehľadná penetračná silánová/ siloxánová hydrofóbna impregnačná látka. Produkt chemicky reaguje s minerálnym substrátom
na vytvorenie povrchu odpudzujúceho vodu, ale prepúšťajúceho vodnú paru. ISONEM MS 80 chráni a zachováva substrát bez zmeny prirodzenej textúry alebo farby povrchu a bez vytvárania povlaku na vonkajších plochách, kde bol aplikovaný. Keďže zabraňuje vlhkosti, zabraňuje aj strate tepelno izolačnej kvality budov. Chráni budovu pred poškodením a koróziou spôsobenými dažďom. Zvyšuje životnosť budov.
VÝHODY: Cenovo výhodný • Hlboko penetračný • Prepúšťa výpary • Zabraňuje rastu plesní • Znižuje nepekné zafarbenie • Jedna zložka • Ľahko sa aplikuje a pretiera • Chráni pred dažďovou vodou • Zabraňuje prístup chloridov • Znižuje riziko kryštalizovania • Efektívny na starých aj nových povrchoch • Pomáha zachovať pôvodnú farbu a textúru.
ISONEM MS 80 má veľmi malé a veľmi mobilné molekuly. Pomerne pomalá rýchlosť odparovania rozpúšťadla umožňuje dosah aj do tých najmenších pórov. Jeho vodnoparová priepustnosť umožňuje povrchu „dýchať“ prirodzene. Nanesenie ISONEM MS 80 výrazne predlžuje životnosť a udržateľnosť farby tehál. ISONEM MS 80 sa môže použiť ako dodatočný základný náter pred akrylátovým vonkajším náterom ISONEM BE 99.
OBLASTI POUŽITIA: ISONEM MS 80 sa odporúča pri zatepľovaní vonkajšieho tehelného muriva budovy, betónu, betónových blokoch, prírodných alebo liatych
kameňov atď. Je použiteľný na všetky druhy minerálnych a absorbujúcich povrchov, ako sú betón, sadra, tehla, zlisovaná tehla, travertín, prírodný kameň, mozaika, dlaždice atď..
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Zloženie: Hydrofóbna impregnačná látka na báze silánu a siloxánu • Hustota (zmes): cca 0,8 g / ml. • Rozpúšťadlá: Tekuté uhľovodíky Bod vzplanutia: približne 38°C • Teplota skladovania: cca 30°C • Teplota pri aplikovaní: Pod rosným bodom • Aplikačné náradie: Štetec, valček alebo nízkotlakový postrekovač.
APLIKÁCIA: Okolnosti substrátu: Povrchy by mali byť suché a bez nečistôt, prachu, mastnoty atď. Aplikácia na mokrý substrát zabráni penetrácii a bude mať za následok slabú priľnavosť. Materiály uvoľňujúce chemické látky, čistiace prostriedky, mach, výpotky, riasy atď. sa musia odstrániť. Musí prejsť aspoň jeden mesiac než sa aplikuje ISONEM MS 80 na nové betónové alebo murované povrchy. Na plochách, kde sa bude produkt nanášať, nesmú byť trhliny väčšie ako 0,4 mm
a existujúce trhliny musia byť opravené.
MIEŠANIE A PODKLAD: Nevyžaduje sa.
SPÔSOB POUŽITIA: Naneste priamo z nádoby – nerieďte. Pri aplikácii používajte nepriepustné rukavice a ochranné okuliare. Naneste štetkou, valčekom alebo
nízkotlakovým (cca. 40 až 60 kPa) sprejovým nástrojom. Nepoužívajte rozprašujúce spreje. Povrch zalejte, nepretierajte ako farbu (vytvára to bubliny alebo neúplnú penetráciu). Aplikujte rovnomerne stabilnými ťahmi po celej ploche. Aplikujte zhora nadol. Zvyčajne postačuje jedna vrstva, ak je nanášanie výdatné a dôkladné a povrch je primerane nepriepustný. Na veľmi pórovitých materiáloch môže byť nevyhnutné aplikovať druhý náter, alebo ošetriť pórovité povrchy farbou na báze cementu pred nanesením ISONEM MS 80. Pri nanášaní dvoch náterov ISONEM MS 80, naneste mokré na mokré. Nepoužívajte ISONEM MS 80 na betónové povrchy vystavené automobilovej premávke. ISONEM MS 80 je po vysušení neviditeľný. ISONEM MS 80 sa neodporúča na aplikáciu na podzemné povrchy podliehajúce hydrostatickému tlaku.
TVRDNUTIE: Pri 25°C sa vode odpudivé vlastnosti úplne prejavia približne za 24 hodín.
SPOTREBA: Pokrytie závisí od savosti a pórovitosti substrátu. Pri normálnom murive je pokrytie približne 4 m² na liter. Na veľmi pórovitých substrátoch, môže byť spotreba až 2 m² na liter, len na mierne savých substrátoch sa môže znížiť na 6 m² na liter na jeden náter. Množstvo požadovaného materiálu potrebného na druhú vrstvu, ak je to potrebné , je približne polovica množstva použitého na prvú vrstvu. Odhadované údaje: cca 100-300 ml/m².
BALENIE: 3,5 l kovová nádoba.
SKLADOVANIE: ISONEM MS 80 sa môže skladovať v tesne uzavretých nádobách po dobu 24 mes., ak sa nachádza v suchu a pri miernych teplotách. Uchovávajte
mimo dosahu zdrojov tepla alebo otvoreného plameňa. Je dôležité nádoby po použití znovu uzavrieť.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY: ISONEM MS 80 obsahuje horľavé rozpúšťadlá. Zabezpečte dostatočné vetranie. Počas nanášania nefajčite. Vyhnite sa otvoreným plameňom, elektrickým zariadeniam alebo iskrám. Noste a zabezpečte vhodné dýchacie zariadenia počas nanášania, napríklad pri použitínízkotlakového spreja, alebo pri práci v uzavretých priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a vyhnite sa vdychovaniu výparov. Používajte ochranné okuliare. V prípade otravy ihneď vyhľadajte lekára.

ISONEM® DF 9

ISONEM®  DF 9

 

Akrylátové izolovanie vlhkých miestností

ISONEM DF 9 je jednozložkový hydroizolačný materiál na báze akrylátového polyméru a elastomérnej živice. Neobsahuje rozpúšťadlo.
Sušením na nanesenom povrchu vytvára bezškárový a vodotesný elastický povlak. Povlak je odolný voči mechanickej sile. ISONEM DF9 je materiál s vysokou kapacitou prekrývania trhlín, vhodným lepidlom je možné naň prilepiť akýkoľvek povrch. Je dokonale
priľnavý k mnohým povrchom ako sú kov, plast, drevo, betón, poter, atď. Mimoriadne bezpečne tak izoluje podlahy, vývody vody, potrubia.
TECHNICKĚ ÚDAJE:
• Teplota pri aplikovaní: medzi +5 C a 30°C,
• Farba: biela, krémová, šedá alebo akákoľvek iná,
• Hustota: 1,55 g/cm³,
• Priepustnosť vodných pár: 7,6 g/m² deň,
• Co2 plynová priepustnosť: 0,4 g/m² deň,
• Ekvivalentná vzdušná vrstva hrúbky Sd: 2,50 m,
• Ťažná sila: 7,0 n/mm² ( + 20°C),
• Ťažnosť pri roztrhnutí: %130 (+20°C).
MIESTA VYUŽITIA: Vo vlhkých priestranstvách, • V kúpeľniach, WC, • Na terasách a balkónoch, • V kuchyniach a rovnako vo vlhkých
priestranstvách interiérov aj exteriérov.
INŠTRUKCIE PRI APLIKOVANÍ: Povrchy, ktoré sa budú nanášať musia byť suché, alebo mierne vlhké a čisté. Na povrchoch, ktoré sa
budú ošetrovať sa musia dokončiť povrchové opravy a príprava ešte pred izoláciou. Na spojoch stien a podkladov sa musia použiť
spevňovacie výstuže s hmotnosťou 45 g/m². ISONEM DF9 je pripravený na použitie, ale pred použitím sa musí dobre premiešať. Ak
sú na ošetrovaných plochách materiály zabraňujúce priľnutiu, ako je prach, nečistoty atď., musí sa na podklad naniesť ISONEM
UNIVERSAL PRIMER.
DRUH APLIKOVANIA: ISONEM DF 9 sa aplikuje štetcom, alebo valčekom v dvoch vrstvách v 4 hodinových intervaloch bez riedenia.
Po dobu 4 hodín po aplikovaní by sa povrch mal chrániť pred vodou. Aplikácia sa nesmie vykonávať pri teplote nižšej ako 5°C a na mokrých alebo premrazených povrchoch.
SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy). FARBY: Modrá, biela a šedá. BALENIE: 18 kg PE vedro.
ČISTENIE NÁRADIA: Vodou po použití.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri
teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® BE 89 2K

ISONEM®  BE 89 2K

 

Dvojzložková hydroizolačná bitúmenová kvapalná membrána

ISONEM BE 89 2K je dvojzložkový bitúmen na báze cementu, flexibilný a rýchlo schnúci, ktorý tvorí membránu proti vlhkosti a vode. Jeho
elasticita a pevnosť je zosilnená rozličnými zmesami a polymérmi. Po odparení vody z vnútra, pevným prilepením na aplikovaný povrch, vytvára
elastický náter odolný voči vode a vlhkosti.
MIESTA VYUŽITIA: ISONEM BE 89 2K sa využíva na izolácie na všetkých horizontálnych a vertikálnych povrchoch, základoch, externých stenách
pivníc a suterénov, vnútorných vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, kuchyne, toalety, priesaky vody • V izolačných aplikáciách, kde je nevyhnutné odolávať vysokotlakovej vode, sa používa s prostriedkom ako je izolačná vláknová sieť atď.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• Obsah: Bitúmenová emulzia + cement,
• Riedenie: Voda,
• Hustota zmesi: 1,2 g/ml,
• Pracovná teplota: +5°C – +35°C,
• Doba tvrdnutia: Na dotyk: 1 – 2 hodiny,
• Doba vyschnutia: 4 – 5 hodín.
VÝHODY:
• Vytvára bezšpárovú a neprerušenú izolačnú vrstvu,
• Nakoľko je založený na báze vody, je neškodný voči životnému prostrediu
• Nakoľko neobsahuje žiadne horľavé a toxické látky, môže byť bezpečne používaný v interiéri
• Nakoľko obsahuje vodu vo svojej zmesi, vytvára dobrú priľnavosť aj keď je povrch navlhnutý
• Trvalá elasticita
• Vysoká kapacita vypĺňania trhlín
• Aplikovaný je za studena netreba ho ohrievať ani riediť.
PRÍPRAVA POVRCHU:
Povrch, ktorý sa bude natierať, musí byť čistý a pevný. Všetky neznáme látky, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na priľnavosť a povrch, musia
byť dôkladne premyté vodou. Praskliny a škáry musia byť opravené pomocou elastickej reparačnej malty ISONEM M 03.
APLIKÁCIA: ISONEM BE 89-2K sa aplikuje za studena. Prášková zložka v hornej časti sa nasype na tekutú zložku a vymieša sa nízkorýchlostným miešadlom,
až kým tam nezostanú žiadne viditeľné hrudky. Po zmiešaní môže byť nanášaný štetcom, stierkou alebo vhodným rozprašovačom. V závislosti
od poveternostných podmienok vyschne približne za 1 alebo 2 hodiny. Môže sa aplikovať na vlhké, ale nie mokré povrchy. Nesmie sa používať
v daždivom počasí alebo pri nízkych teplotách pod +5 stupňov. Musí sa aplikovať najmenej v dvoch vrstvách a pred tým, než sa vysuší prvá, sa nesmie aplikovať druhá vrstva. Medzi jednotlivými vrstvami treba počkať aspoň 4 hodiny.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii, by povrchy mali byť chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hod.
SPOTREBA: 1,25 – 2 kg/m² (2 vrstvy).
BALENIE: Celková hmotnosť 24 kg – kombinácia plastových nádob (18 kg tekutiny v dolnej časti + 6 kg prášku v hornej časti).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách
od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® A4

ISONEM®  A4

 

Tesniaci elastický tmel

Výrobok založený na polyméri má vysokú plniacu a integračnú funkciu. Má dobrú odolnosť voči UV žiareniu, slnku a poveternostným podmienkam a je to elastický tmel. Tento produkt s jedným komponentom sa môže nanášať, má dlhú životnosť a nie je horľavý, má dobrú priľnavosť na akýkoľvek povrch, ktorý je savý, suchý alebo mierne vlhký. Má perfektnú vystužujúcu a izolačnú schopnosť v rozširujúcom sa plnive v pred montovaných štruktúrach, dilatáciách, na trhlinových alebo spojivových výstužiach, vonkajších alebo vnútorných priečelí,
spojovacích bodoch keramických a kamenných krytín a integračných bodoch striech, strešných krytín, hliníkových krytov..
OBLASTI POUŽITIA: Dilatačné spoje, rozširujúce sa výplne, • Odtokové strany komínov, • Rozšírené plnivo a spojovacie plnivo, • Oblasti strešnej krytiny, hliníka, skla, pružného dreva, spojovacie body krytín, ako sú kameň, keramika, mramor atď., • Sokle, • Vypĺňanie alebo oprava trhlín a dier, • Spojovacie body prefabrikovaných potrubí a čelných plôch.
PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy by mali byť čisté. Ak sa vyskytnú akékoľvek faktory, ktoré znižujú priľnavosť, ako sú voľné častice, olej, prach
a bahno, nachádzajúce sa na povrchu, mali by sa eliminovať. Ak betónové plochy zachytávajú prach, alebo majú vysokú saciu vlastnosť, mali by sa natrieť použitím ISONEM UNIVERSAL PRIMER v jednom nátere so spotrebou približne 200-300 g / m².
APLIKÁCIA: ISONEM A4 sa mieša 2 minúty, kým sa nedosiahne homogénna forma. ISONEM A4, ktorý je pripravený k použitiu, sa nanesie na
daný povrch pomocou lopatky alebo tmeliaceho čerpadla. Potom sa povrch zahladí mokrou špongiou. ISONEM A4 by nemal byť naraz
nanesený vo viac než 5 mm.
ROZMER SPOTREBA NA M³
5X5 mm 30 g. 30 g.
10X10 mm 150 g. 150 g.
15X10 mm 225 g. 225 g.
25×12 mm 450 g. 450 g.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• Hustota: 1,5 g/ml,
• Perióda najlepšej formy: 15 minút,
• Tvrdosť na stupnici A podľa Shora: 20,
• E 100 veličina: 5 N/cm² (0,5 kg/cm²),
• Odolnosť proti teplu: medzi -20°C + 80°C,
• Neustála pružnosť: 10%.
BALENIE: 18 kg PE vedro.
FARBA: Biela, na vyžiadanie môže byť aj zafarbená.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri
teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® MS POLYMER

ISONEM® MS POLYMER

 

MS Polymer

ISONEM MS POLYMER je jednozložkový materiál, bez rozpúšťadiel, čisto akrylátový, špeciálny vode odolný polymér vytvorený najnovšou technológiou. Je okamžite
pripravený na použitie, UV odolný, svetlý, tvrdo elastický. Je využívaný ako izolačný materiál terás, striech, balkónov a vlhkých priestorov, betónov, kamencov, omietok, dreva, kovových povrchov, rozprašovaných polyuretánových tepelne izolačných povrchov, vonkajších izolačných materiálov. Je odolný voči ľahkej chôdzi. Vyžaduje si jednoduché a pohotové narábanie. Je veľmi cenovo výhodný kvôli nízkej spotrebe.
MIESTA VYUŽITIA: Izolácie na streche, terase a balkónoch • V exteriéroch • Na kovových strechách, dreve • Na asfaltových problematických izoláciách • Na
asfaltových a betónových povrchoch • Netrhá sa, produkt sa neodlupuje z povrchu.
FUNKCIE / VÝHODY: Nízke pracovné náklady • Zostáva pružný pri nízkych teplotách • Prepúšťa vodné pary na povrch • Môže byť riedeným vodou, bez rozpúšťadiel • Môže byť natretý akrylátovými farbami • Môže byť zafarbený pigmentmi na báze vody • UV odolný • Nevyžaduje ochranný hliník alebo betón •Nehorľavý.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Forma: Vzhľad/ Farba; Tekutina/ čistá, biela, alebo akákoľvek iná farba • Chemická báza: Tekutina na báze akrylátu
• Hustota: 1,06±0,05kg/dm3, +20°C • pH: 6– 9 • Obsahtuhýchlátok: %52±3,105°C • Predĺženie(materiálu): Min.%250(na1mmhrúbky, pri +20°C, po 72 hodinách)
• Teplota aplikácie: +5°C- +35°C.
PROCES NANÁŠANIA: KVALITA SUBSTRÁTU / PRÍPRAVA: Substrát musí byť čistý, zjednotený, suchý, bez prachu, oleja, mastnoty a iných uvoľnených alebo krehkých
zložiek. ISONEM MS POLYMER, zriedený na 200%, by mal byť nanesený štetcom ako podklad na povrchoch a treba počkať na vyschnutie aspoň 1 hodinu.
PODMIENKY APLIKÁCIE / OBMEDZENIA: Teplota substrátu minimálne +5°C, maximálne +35°C •Teplota Okolia min. +5°C, max. +35°C.
INŠTRUKCIE NA APLIKOVANIE: METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: Nanášanie môže byť vykonané štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Prvý náter by mal byť aplikovaný len v jednom smere a nasledujúci náter kolmo k predchádzajúcemu.
ČAKACIA DOBA/PRETIERANIE: Doba čakania závisí od teploty okolia, teploty substrátu, relatívnej vlhkosti a hrúbke naneseného náteru. Pred aplikovaním druhého náteru sa uistite, či je prvý náter úplne zasušený a uschnutý. Počkajte aspoň 1 hodinu.
POZNÁMKY K APLIKÁCII/OBMEDZENIA: Tento produkt nie je všeobecne vhodný sám o sebe na hydroizoláciu proti hydrostatickému tlaku • Odporúča sa spevniť
vertikálne a horizontálne spojenia nadmerne popraskaných povrchov použitím geotextílie • Čerstvo nanesený materiál by mal byť chránený pred dažďom alebo
mrazom a mechanickými zaťaženiami a nárazmi po dobu 48 hodín. ISONEM MS POLYMER by nemal byť aplikovaný počas dažďa, hmly a teploty nižšej než +5°C.
DETAILY TVRDNUTIA: ISONEM MS POLYMER sa aplikuje pri 23°C: • Dosahuje svoju mechanickú silu po troch dňoch • Stáva sa úplne vode odolným po takmer piatich dňoch • Svoje konečné hodnoty pevnosti dosahuje po siedmich dňoch • Pri nízkych teplotách môžu byť spomenuté dĺžky trvania dlhšie. Všetky vyššie uvedené časy platia pre +23°C a 50% relatívnej vlhkosti. Vyššie teploty a nižšie hodnoty vlhkosti urýchlia proces sušenia, zatiaľ čo nižšie teploty a vyššie hodnoty vlhkosti spomalia proces schnutia.
ČISTENIE NÁRADIA: Hneď po použití vyčistite všetky nástroje a aplikačné náradie čistou vodou.
SPOTREBA: Pre transparentné aplikácie približne 250- 300 g/m² (jeden náter). Pre farebné aplikácie približne 500 g/m² (jeden náter).
BALENIE: 5,10,18 kg PE vedro (vyrába sa ako zimný a letný typ).
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pre informácie týkajúce sa bezpečnosti, úschovy a likvidácie produktov, by sa používatelia mali odvolávať na karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.
SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® BE 89

 
ISONEM® BE 89
 
 
Tekutá gumená membrána
 
ISONEM BE 89 je 700% elastický náter z tekutej gumy. Po zaschnutí vytvára vodotesný povlak na aplikovanej ploche. Vysoká pružnosť prekrýva
i praskliny. Vhodný je pre izolácie starých, alebo nových striech a použitie pod zemou na izoláciu základov, pričom nemá vplyv na podzemné vody. Je silne priľnavý na suché alebo mierne vlhké povrchy a ani časom sa neoddeľuje, ani nedeformuje. Je odolný dokonca i proti koreňom rastlín a je teda vhodný na použitie v záhradách a na terasách.
MIESTA VYUŽITIA:
• Na vonkajšej stene suterénu a základových múroch,
• Na starých, alebo nových terasách a na strechách,
• Na miestach, ako sú záhradné terasy, balkóny,
• Na opakovanú izoláciu asfaltových povrchov
• Na membránach alebo pri opravách,
• Na opravu strešných odtokov,
• Na izoláciu betónových rúr, tehly, kovu, dreva, zinku, pórobetónu apod.,
• Pri ochrane všetkých druhov podzemných betónových povrchov proti korózii a vode.
PRÍPRAVA POVRCHU: Aplikačné povrchy musia byť suché, alebo mierne vlhké. Nemal by sa používať v miestach výkvetov soli alebo ako izolácia
z vnútornej strany. Uistite sa, či sú povrchy čisté a bez častíc ako sú nečistoty, hrdza, bahno atď. Jamy, diery a praskliny musia byť pred aplikáciou
opravené použitím ISONEM M 03 aplikáciou ISONEM D 10. V prípade výskytu dilatácie sa táto dilatácia musí vopred izolovať pomocou ISONEM A4.
APLIKÁCIA PODKLADOVEJ BÁZI: ISONEM BE 89 ako podkladová báza sa riedi vodou v pomere 1:1. Nechá sa na povrchu absorbovať nanesením
tvrdým štetcom a úplne vyschnúť. Pred týmto procesom sa pri nanášaní na terase a streche musí zošikmiť R – 3 cm na spodnej časti steny
a parapety, musí sa položiť izolačná sieť so 45 g/m2 a pomocou nej sa vykoná nanášanie. Na stenách základov nie je potrebné použiť sieť zo skleneného vlákna.
APLIKÁCIA: ISONEM BE 89 je pripravený na okamžité použitie. Avšak pred aplikáciou musí byť homogénne vymiešaný. Po procese základného
náteru sa ISONEM BE 89 nanáša na povrch v 2-3 vrstvách štetcom alebo valčekom bez zriedenia. Je potrebné počkať kým natretá vrstva vyschne.
Náter sa musí vykonať vo vrstvách kolmých na seba. Odporúča sa použiť 45 g izolačnú sieťku medzi vrstvami na terasách, strechách alebo
lomených podlahách. Aplikácia sa nesmie vykonávať pri extrémnych teplotách a pri mraze. V lete odporúčame aplikovať ráno, alebo večer.
Uistite sa, či má strecha správny sklon pri aplikácii. Musí sa brať do úvahy odtok vody a zabrániť tomu, aby voda vytvárala vodné plochy na streche
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mal byť povrch chránený pred dažďom a vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hod.
SPOTREBA: 1-1,5 kg/m² (základ + 3 vrstvy).
BALENIE: 18 kg PE vedro.
SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do
+35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® HYBRID

ISONEM® HYBRID

 

Izolácia a podlahový náter novej generácie

ISONEM HYBRID je izolácia a podlahový náter vytvorený najnovšou technológiou. Vzhľadom na charakter výrobku sa môže použiť samostatne namiesto mnohých izolácií a podlahových náterov. ISONEM HYBRID je jeden z najužitočnejších doposiaľ vyvinutých výrobkov, vďaka svojej veľmi rýchlo schnúcej vlastnosti, jednoduchosti nanášania, farebnému vzhľadu a možnosti nanášania na suché a aj vlhké povrchy. Tento produkt sa nepoškodí UV žiarením, slnečnými lúčmi, pešou a ani automobilovou premávkou. Vo vývojovej fáze tohto produktu sa analyzovali izolácie a podlahové nátery mnohých značiek a na základe pozorovania problémov, ťažkostí a nedostatkov týchto produktov našimi odborníkmi bol vytvorený ISONEM HYBRID, ktorý tieto problémy eliminuje. ISONEM HYBRID nahradí mnohé tieto produkty vďaka svojmu unikátnemu zloženiu a jednoduchej aplikácii.
MIESTA VYUŽITIA: Terasová a strešná izolácia, • Ozdobné bazény, • Vlhké priestory, kúpeľne a balkóny, • Chodníkové, parkovacie a záhradné podlahy, • Podlahy v parkovacích priestoroch, • Asfaltové cesty, • Továrenské a skladové podlahy, • Jazerá a cisterny, • Staré alebo problematické izolácie na nich (membrána, šindle, smola, asfalt, atď.).
FUNKCIE / VÝHODY:
• Nevyžaduje si ďalšie ochranné nátery, alebo betónové nátery,
• Rýchle schnutie (1 hodina),
• Netrhá sa, produkt sa neodlupuje z povrchu.
PROCES NANÁŠANIA: Príprava povrchu: Substrát musí byť čistý, zjednotený, suchý, bez prachu, oleja, mastnoty a iných uvoľnených alebo krehkých častíc. Povrchové chyby a prázdne plochy by sa mali opraviť použitím ISONEM MS MORTAR. Povrchy by mali byť vyčistené vodou a vysušené. Následne môže byť nanesený ISONEM HYBRID. Zaprášené povrchy by mali byť vopred natreté použitím ISONEM UNIVERSAL PRIMER na zvýšenie priľnavosti. ISONEM HYBRID by mal byť aplikovaný najskôr po 4 hodinách. POUŽITIE: ISONEM HYBRID pozostáva z dvoch komponentov. Prvý komponent je farebná, tekutá zmes pozostávajúca z akrylátového polyméru. Druhý komponent je prášková zmes vytvorená z práškového polyméru, hydraulického cementu a vytvrdzovadiel. Prelejte všetok obsah tekutej zmesi (6,5 kg) do veľkej nádoby, potom prilejte 1,5 litra vody a miešajte 2 minúty. Pomaly pridajte práškovú zmes (16,5 kg) a dôkladne zmiešajte pomocou 400-otáčkovej vŕtačky, až kým sa nedosiahne homogénna konzistencia bez hrudiek. Nechajte zmes saturovať 2 minúty. Natrite zmes na pripravený povrch dlhým štetcom, alebo valčekom v jednom smere. Väčšinou sa odporúčajú dva nátery. Druhý náter by sa mal aplikovať v opačnom smere, ako sa aplikoval prvý náter. Počas a po aplikácii, by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickými zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hodín.
SPOTREBA: 1 kg/m² nanesenie prvého náteru, 2 kg/m² nanesenie dvoch náterov.
BALENIE: Celková hmotnosť 23 kg – kombinácia komponentov v balení (6,5 kg tekutá horná časť + 16,5 kg prášková dolná časť).
FARBA: Dostupný vo farbách vzorkovníka pre Asphalt Paint – Hybrid.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené poriadne uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených
nádobách, pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® SB SUPER COMPONENT

ISONEM® SB SUPER COMPONENT

 

SB Super Component

ISONEM SB je izolácia a podlahový náter tvorený špeciálnymi minerálnymi výplňami a polymérnymi zložkami, schopný vysokej priľnavosti s dokonalou a odolnosťou voči vode a UV žiareniu. Na základe svojej štruktúry by sa ISONEM SB, na rozdiel od iných izolačných materiálov, nemal opotrebovať. Čiže produkt je extrémne vhodný na betónové strechy a terasy, chodníky, na razený asfalt, tenisové kurty a športové priestranstvá. Produkt nebude ovplyvnený slnkom, snehom, dažďom, ani vodou. Chemická odolnosť je veľmi vysoká. V prípade potreby je možné na povrch použiť akýkoľvek typ materiálu, napríklad mramor, keramika atď. Produkt je
cenovo výhodný a má dlhú životnosť. Nehrozí žiadne poškodenie ľudského zdravia.
MIESTA VYUŽITIA:
• Betónové strechy a terasové izolácie,
• Izolácia mokrej plochy,
• Betónové cesty, parky a záhrady,
• Továrenské a skladové podlahy,
• Asfaltové cesty, parkoviská.
APLIKÁCIA: Aplikovaný povrch by sa mal byť zbaviť materiálov, ako je prach, mastnota atď. Prípadné miesta, ktoré si vyžadujú
opravu, mali by sa opraviť. ISONEM SB je pripravený na použitie. Povrchy, ktoré si vyžadujú podkladový náter, by sa mali natrieť
prípravkom ISONEM UNIVERSAL PRIMER. ISONEM SB dôkladne miešajte po dobu 5 minút, až kým nedosiahnete homogénnu zmes. Po
zmiešaní by sa mal ISONEM SB aplikovať na povrch štetcom alebo valčekom, a to dvoma nátermi. Počas a po dobu 48 hodín po
aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi.
SPOTREBA: 1 kg/ m² (2 vrstvy).
BALENIE: 10,18 kg PE vedro (vyrába sa letný a zimný typ).
FARBA: Biela, šedá, červená, zelená. (kamienky) (ostatné farby na vyžiadanie).
ČISTENIE NÁRADIA: Hneď po použití vyčistite všetky nástroje a náradie použité pri aplikácii čistou vodou.
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Ako informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania, úschovy a likvidácie chemických
produktov by mali používatelia použiť karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické
a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri
teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.