ISONEM®  POOL

ISONEM®  POOL

Dvojzložková farba do bazéna na báze polyuretánu

ISONEM POOL je bazénová farba na báze polyuretánovej živice, pozostávajúca z dvoch komponentov, je modrej farby. Nie je ovplyvnená vodou a vodným tlakom.
ISONEM POOL je veľmi ideálne použiť v bazénoch a ozdobných nádržiach najmä v prípadoch, kde sa nedá aplikovať keramická krytina. Vytvára homogénny modrý vzhľad na povrchu. Je elastická, takže nevytvára žiadne trhliny, nie je ovplyvnená UV žiarením a bazénovými chemikáliami a má vysokú odolnosť voči alkáliám a chloridom. Nevykazuje žiadne vyblednutie, žiadny efekt pod vodou, bez oteru. Vyhotovenie je veľmi jednoduché a cenovo výhodné.
OBLASTI POUŽITIA: Betón, omietka a kamenec • Bazény, vodné nádrže, cisterny • Kovové nádrže a vodné sudy • Dekoračné nádrže• Malé jazierka • Hrádze
• Vodné kanály • Purifikačné miesta a sklady.
PRÍPRAVA POVRCHOV: Všetky povrchy musia byť zbavené nečistôt, kriedy, oleja, voľných náterov alebo akýchkoľvek cudzích materiálov, ktoré môžu zabrániť
priľnavosti. Bazény, ktoré sú už namaľované, nepotrebujú žiadnu špeciálnu prípravu. Opravy na aplikovanej ploche by mali byť vykonané reparačnou maltou
ISONEM M 03. Pred aplikovaním ISONEM POOL sa odporúča ISONEM EP PRIMER, bezroztokový na epoxidovej báze betónový základný náter so spotrebou 0,3 – 0,4
kg/m², ako základný náter na betón, omietku alebo torkrétový betón.
MIEŠANIE: Ak chcete pripraviť ISONEM POOL na použitie, najprv premiešajte obsah zložky A (farba) a potom dodajte obsah komponentu B (Tvrdidlo) a homogénne
premiešavajte po dobu 4 minút, aby sa zabezpečilo dôkladné zmiešanie.
APLIKÁCIA: Naneste pomocou kefy, valčeka alebo vhodného spreja. Nechajte vysušiť (zvyčajne 80 minút pri 20°C). Doba schnutia závisí od teploty – teplejšie
podmienky skrátia dobu schnutia. Keď prvý náter vyschne, v priebehu 80 minút – 24 hodín (odporúča sa), aplikujte druhý náter ISONEM POOL. Pripravená zmes by
sa mala použiť v priebehu 5 až 6 hodín.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by sa mali povrchy po dobu 24 hod. chrániť pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi.
NAPUSTENIE/ZNOVU NAPLNENIE BAZÉNA: Nechajte ISONEM POOL úplne zatvrdnúť po dobu 7 dní pri teplote vzduchu 20 °C, o pár dní dlhšie pri nižších teplotách, alebo
kratšie pri vyšších teplotách. Potom umyte bazén hadicou a odvodnite pred napúšťaním/opakovaným napúšťaním.
OBMEDZENIA PRI APLIKOVANÍ: • Neaplikujte, ak je povrchová teplota nižšia ako 3 °C nad rosným bodom • Minimálna teplota substrátu +10 °C • Maximálna teplota
substrátu +30 °C • Maximálna relatívna vlhkosť 80 %.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Rýchlosť reakcie (20°C / 50% r.h.) 10°C 20°C 30°C
Doba spracovateľnosti 6 – 7 hod. 5 – 6 hod. 4 – 5 hod.
Doba schnutia 100 min 80 min 60 min
Úplné zatvrdutie 14 dní 7 dní 5 dní
FARBA: Modrá (môže sa vyrábať v špeciálnych farbách na požiadanie).
BOD VZPLANUTIA: >21 °C • OBJEM TUHÝCH LÁTOK: 52 ± 2 % • Hustota: 1,25 ± 0,1 g/ml • SPOTREBA: V závislosti od povrchu je približne 1 kg/m² (2 vrstvy).
BALENIE: Sada 4,5 kg – Komponent A: 4,2 kg kovová nádoba (farba) + Komponent B: 0,3 kg kovová nádoba (tvrdidlo).
MANIPULAČNÉ POKYNY: Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a vyhnite sa vdychovaniu jeho výparov. Pri miešaní alebo používaní používajte ochranné rukavice.
Ak dôjde k otráveniu, obráťte sa na lekára. Pri požití nevyvolajte zvracanie. Dajte si pohár vody. Pri kontakte s pokožkou odstráňte kontaminované oblečenie
a dôkladne si umyte pokožku. Ak je v očiach, nechajte oči otvorené, zalejte teplou vodou a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené poriadne v uzavretých a nepoškodených pôvodne utesnených nádobách pri teplotách
od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  ANTI SOUND PAINT

ISONEM®  ANTI SOUND PAINT

Zvukotesná farba

ISONEM ANTI SOUND PAINT je akustická farba, ktorá sa používa na zastavenie a redukciu zvukov. Je navrhnutá tak, aby absorbovala
a izolovala zvuk najlepším možným spôsobom. Na základe merania a analýzy vykonanej v súlade s normou TS 140; bol certifikovaný
v akreditovaných laboratóriách schválených zo strany Türkak, že aplikovaná farba znižuje a absorbuje úroveň zvuku 25,10 dB
s frekvenciou 100 Hz, keď sa aplikuje ako vrstva s hrúbkou 1 mm a že redukuje a absorbuje hladinu zvuku 48,50 dB pri frekvencii 100
Hz pri nátere s hrúbkou vrstvy 2 mm, v 1/3 pásma oktávovej frekvencie. Farba je na báze vody. Môže byť dodávaná v ľubovoľnej
farbe. Okrem zvukovo-izolačnej vlastnosti je vďaka svojej oneskorenej horľavosti a nehorľavým vlastnostiam odolná proti požiarom.
Je vhodná na použitie pri znižovaní hladín hluku na akomkoľvek mieste s problémami s hladinou hluku.
MIESTA POUŽITIA:
• Apartmány, byty,
• Strojovne a strojové miestnosti,
• Diskotéky a zábavné zariadenia,
• Kiná a divadlá,
• Nemocnice a hotely,
• Školy a materské školy,
• Vozidlá a jachty,
• Vojenské zariadenia a strelnice,
• Používa sa ako vnútorná a vonkajšia vedľajšia zvuková izolačná farba na miestach, kde nie je vítaná zvuková izolácia a hluk.
METÓDY APLIKÁCIE: Ľahko sa nanáša pomocou valčeka, kefy alebo spreju. Pri natieraní interiérov, ktoré si nevyžadujú dekoračný
motív/ vzor, sa odporúča použiť epoxidový valček. Povrch vyžadujúci základný náter by mal byť natretý ISONEM UNIVERSAL PRIMER ako
jeden náter so spotrebou približne 200 – 300 g/m² a mal by sa nechať preschnúť po dobu 4 hodín. Potom sa nanáša ANTI SOUND PAINT
v 4-hodinových intervaloch 1 – 2 mm vrstva na m².
SPOTREBA: 1 l/m² (na 1 mm hrúbky), 2 l/m² (na 2 mm hrúbky)
FARBA: Podľa farieb vzorkovníka ISONEM.
BALENIE: 18 l PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v riadne uzavretých, nepoškodených a pôvodných
utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  MAGNETIC PLASTER

ISONEM®  MAGNETIC PLASTER

Omietka, na ktorú sa môžu umiestniť magnety

ISONEM MAGNETIC PLASTER je vysoko účinná, rýchlo schnúca omietka na vodnej báze s vysokou lepiacou silou ktorá unesie obrázky,
plagáty atď. s magnetmi na zadnej strane, bez toho, aby sa poškodila farba a to vďaka svojej kovovej štruktúre. Obrázky, plagáty, atď. môžu visieť na stenách, drevených povrchoch bez použitia akéhokoľvek klinca, pásky, skrutky alebo lepidla. Po aplikácii ISONEM
MAGNETIC PAINT sa dosiahne dokonalé spojenie a na steny sa bude dať písať, budú sa dať zmazávať, umiestňovať magnetky.
OBLASTI POUŽITIA: Vnútorné steny, školy, nemocnice, nákupné centrá, kancelárie, konferenčné sály, ateliéry.
APLIKÁCIA: Aplikovateľný povrch musí byť hladký, rovnomerný a bez prachu. ISONEM MAGNETIC PLASTER (18kg) zmiešajte so
6,5 l čistej vody v plastovej nádobe motorovým miešadlom. Zmes naneste na povrch použitím hladidla alebo sprejovou metódou
v jednej alebo dvoch vrstvách. ISONEM MAGNETIC PLASTER, ktorý sa aplikuje v hrúbke približne 1 mm, rozotierajte a uhládzajte
pomocou hladidla. Po tomto procese sa môže aplikovať ISONEM MAGNETIC PAINT alebo akákoľvek iná interiérová farba. Pred
aplikáciou akejkoľvek farby na ISONEM MAGNETIC PLASTER počkajte minimálne 24 hodín.
SPOTREBA: Spolu s meniacimi sa vlastnosťami braním do úvahy aplikačný povrch a počet vrstiev je to približne 1-2 kg/m². (S riedením,
na jednu vrstvu). Pre presnú spotrebu sa musí vykonať kontrolovaná vzorka aplikácie.
BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg v plastovom vedre.
FARBA: Čierna.
SKLADOVANIE: Skladujte v uzatvorených originálnych baleniach na chladnom mieste, mimo slnečného žiarenia. Dátum spotreby
je 2 roky od dátumu výroby.

ISONEM®  PEELABLE PAINT

ISONEM®  PEELABLE PAINT

 

Odlupovateľný povrchový ochranný systém na vodnej báze

ISONEM PEELABLE PAINT sa môže použiť na rôzne lakované a nelakované vertikálne alebo naklonené povrchy na ochranu alebo
dočasné maskovacie účely. Výrobok je odlupovateľný povlak na báze vody, ktorý je dodávaný v bielej, priehľadnej alebo inej farbe.
Produkt je možné použiť na stenách lakovaných stánkov, okenných a dverových rámoch, počas rekonštrukcie alebo maľovania, na
laminátových a parketových drevených podlahách, mramorových alebo žulových povrchoch, povrchoch pokrytých epoxidom,
lodných povrchoch a čo viac, pre dočasnú alebo dlhodobú ochranu, umožňujúc ľahké odstránenie nečistoty a poskytujúc ochranu
pred svetlom, vodou, vlhkosťou a koróziou.
VLASTNOSTI:
• Keďže je tento výrobok založený na vode, môže byť použitý na plastových a lakovaných povrchoch,
• Výrobok má širokú škálu využitia a je ľahko aplikovateľný,
• Ľahko odlupovateľný povlak je odolný voči rôznym farbám,
• Tixotropná vlastnosť zabraňuje kvapkaniu na zvislé plochy,
• Výrobok je založený na vode a preto nie je horľavý,
• Výrobok je neškodný voči zdraviu a životnému prostrediu,
• Produkt je cenovo výhodný.
APLIKÁCIA: Izolačný náter ISONEM PEELABLE PAINT je možné naniesť na povrch valčekom používaným pre štandardné farby na báze
vody, alebo širokou jemnou kefou. Malo by sa dbať na to, aby množstvo použitého výrobku bolo dostatočné a hrúbka suchého
povlaku bola aspoň 100 mikrónov. Ak je potrebná ochrana pred ťažkými podmienkami, druhá vrstva sa môže aplikovať 30 až 45 minút
po prvej. Pri používaní sprejovej pištole, striekajte jeden náter vertikálne a jeden náter horizontálne, aby ste zabezpečili rovnomerné
rozloženie. Zatvrdzovanie trvá 2 až 3 hodiny, v závislosti od vonkajších podmienok pri približne 25 °C. Keďže výrobok je založený na
vode, pri nižších teplotách môže byť doba vytvrdnutia dlhšia. Táto doba bude kratšia na ohrievaných miestach alebo v miestach
s dobrou cirkuláciou vzduchu. Keď už ochranný povrchový systém ISONEM PEELABLE PAINT nie je potrebný, môže sa z rohu odtrhnúť.
SPOTREBA: 250-300 g/m² (na min. 100 mikrónovú hrúbku).
BALENIE: 10 kg PE vedro.
SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v riadne uzavretých a nepoškodených, pôvodných utesnených
nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

ISONEM®  BE 99

ISONEM®  BE 99

Elastická, externá farba na báze akrylovej emulzie

ISONEM BE 99 je vonkajšia farba, ktorá po vyschnutí vytvára elastickú a vodotesnú vrstvu na aplikovaných povrchoch . Ponúka dekoratívny náter, je akrylový na báze
emulzie. Neobsahuje rozpúšťadlá a má elasticitu 300%, môže sa aplikovať na suché alebo mierne vlhké povrchy. Je vysoko odolný proti UV žiareniu a klimatickým podmienkam. Napriek tomu, že je vodotesný, umožňuje penetráciu výparov, táto vlastnosť umožňuje budove dýchať a zabraňuje vytváraniu vlhkosti alebo mokrosti vo vnútri budovy. Jej špeciálna vlastnosť udržiava povrchy bez znečistenia a škvŕn a zachováva ich pôvodný vzhľad po niekoľko rokov, zabraňuje tvorbe oxidu uhličitého vo vnútri budov a vďaka tejto vlastnosti znižuje tvorbu karbonizácie a chráni príslušenstvo vo vnútri betónu. Takisto chráni budovu pred vonkajšími vplyvmi spôsobenými faktormi, ako sú dážď, znečistenie ovzdušia, doprava atď. Vďaka svojej vysokej elasticite nie je ovplyvnená trhlinami, ktoré sa môžu vyskytnúť na povrchu budov a je nehorľavá.
POUŽITIE: Na vonkajšie steny, dá sa ľahko aplikovať, ako hydroizolačný materiál na strechy (ploché alebo šikmé strechy) a balkóny, kanály, okolia komínov, odkvapy • Na všetkých druhoch vonkajších povrchov pokrytých omietkou alebo náterom • Na starých náteroch ako napríklad „Kaleterasit“ • Na vonkajších stenách, na kovových, sklenených, drevených povrchoch atď. • Pri natieraní betónu alebo vopred zostrojených konštrukcií.
FUNKCIE / VÝHODY: Na okamžité použitie • Nízke náklady na prácu • Zostáva flexibilný pri nízkych teplotách • Umožňuje preniknutie vodnej pary na povrch • Môže byť zriedený s vodou, bez rozpúšťadiel • Odolný voči UV žiareniu.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Forma: Vzhľad/Farba tekutiny • Chemická báza: Tekutina na báze akrylátu • Hustota: 1.45 kg/dm3, +20 °C • Obsah tuhých látok: 70 %, 105°C • Predĺženie (materiálu): 300 % pri 23 °C • Hrúbka aplikácie: Môže sa aplikovať v 2-3 vrstvách • Teplota aplikácie: +5 °C –+ 35 °C • Farba: Biela alebo v akejkoľvek farbe • Interval medzi nátermi: cca 4 hodiny • Prenikanie vodných pár: 20 g/m² • Pevnosť v ťahu: 2 N/mm² pri +23 °C.
PROCES NANÁŠANIA
KVALITA SUBSTRÁTU / PRÍPRAVA: • Substrát musí byť čistý, rovnomerný, suchý, zbavený prachu, oleja alebo mastnoty a voľných alebo slabých častíc. Povrchové
poškodenia by sa mali opraviť reparačnou maltou ISONEM M 03. V prípade dilatácie sa vopred musí vykonať dilatačná izolácia použitím ISONEM A4. Aplikovaný povrch by mal mať základný náter ISONEM UNIVERSAL PRIMER pri spotrebe 200-300 g/m² s jedným náterom.
INŠTRUKCIE NA APLIKOVANIE
METÓDY APLIKÁCIE / NÁSTROJE: Nanášanie môže byť vykonané pomocou štetca, valčeka alebo vhodného rozprašovača v dvoch vrstvách.
ČAKACIA DOBA / PRETIERANIE: Čakacia doba závisí od teploty okolia, teploty substrátu, relatívnej vlhkosti a hrúbky naneseného náteru. Pred nanášaním druhej vrstvy sa uistite, či je prvá vrstva už úplne zatvrdnutá a suchá. Počkajte 4 hodiny (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti).
POZNÁMKY K APLIKÁCII / OBMEDZENIA: • Tento výrobok nie je vo všeobecnosti vhodný sám na hydroizoláciu proti hydrostatickému tlaku. • Odporúča sa na
spevnenie vertikálnych a horizontálnych spojov nadmerne potrhaných povrchov pomocou geotextílie. • Čerstvo nanesený materiál by mal byť chránený pred
dažďom alebo mrazom po dobu 24 hodín. • Nátery vystavené priamemu slnečnému žiareniu by mali mať hrúbku najmenej 1mm. • ISONEM BE 99 sa nesmie nanášať počas dažďa, hmly a teploty nižšej než 5 °C.
DETAILY TVRDNUTIA: ISONEM BE 99 sa aplikuje pri 23°C • Dosahuje svoju mechanickú pevnosť po troch dňoch • Po siedmich dňoch sa stáva úplne vodotesným • Dosahuje konečné hodnoty pevnosti po 14 dňoch • Pri nízkych teplotách môže byť vyššie uvedené časové rozpätie dlhšie. Všetky vyššie uvedené časy sa vzťahujú na teplotu do 23°C a 50 % relatívnej vlhkosti. Vyššie teploty a nižšie stupne vlhkosti urýchľujú proces schnutia, zatiaľ čo nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľuje proces schnutia.
SPOTREBA: cca. 0,8 – 1 kg/m² (základný náter + 2 vrstvy) • BALENIE: 10 kg a 18 kg PE vedro. ČISTENIE NÁRADIA: Hneď po použití vyčistite všetky nástroje a aplikačné náradie s čistou vodou.
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Ako informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania, úschovy a likvidácie chemických produktov by mali používatelia použiť aktuálne karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje týkajúce sa bezpečnosti.
SKLADOVANIE / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je uložené v riadne uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách
od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM®  MARKER WALL PAINT

ISONEM®  MARKER WALL PAINT

 

Nástenná – povrchová tabuľová farba

ISONEM MARKER WALL PAINT (Tabuľová farba) vám umožňuje použiť akúkoľvek stenu/plochu ako tabuľu na fixky. Keď sa aplikuje na
plochy, ako sú napríklad steny, stoly, dvere, skrine, zasadacie miestnosti atď., zmení povrch na popísateľný a zmazateľný. Je ohľaduplný
voči prírode, ľahko sa aplikuje. K dispozícii sú dve alternatívy, biela a transparentná. Ak si želáte zmeniť svoju stenu na písací formulár bez
zmenenia farby, odporúčame transparentnú farbu a ak chcete mať štandardný vzhľad tabule, odporúčame bielu farbu. Keď sa náš
produkt raz nanesie, už nebudete potrebovať premietacie plátno, tabuľu alebo flipchart.
MIESTA VYUŽITIA: Steny konferenčných miestností • Steny, stoly a stolíky v triede • Steny seminárnych miestností • Steny kancelárskych miestností
• Povrchy pokryté tapetou • Steny školiacich miestností • Steny domov, hotelov a konferenčných sál.
VLASTNOSTI: Dve možnosti – bielej a transparentnej • Bez zápachu a šetrná k životnému prostrediu • Bez rozpúšťadiel.
TECHNICKÉ ÚDAJE: Štruktúra výrobku: Dvojzložková, zložka A je živica, komponent B je tvrdidlo • Farba: Transparentná, biela • Hustota
(zmes): 1,08 g/ml + 0,05 • Viskozita (zmes): 600 cp (25°C) • Dotyková doba sušenia (20°C): 8 – 10 hodín • Celková doba sušenia (20°C):
3 dni • Doba spracovateľnosti (25°C): 40 – 50 minút • Pomer zmesi: 2/1 (podľa hmotnosti).
PRÍPRAVA POVRCHOV: Povrchy musia byť zbavené mastnoty, nečistôt, prachu a povrchového odpadu, úplne suché a čisté.
PRÍPRAVA ZMESI: ISONEM MARKER WALL PAINT sa dodáva ako hotová súprava podľa pomeru zmesi. Vzhľadom na životnosť tohto produktu
by mala byť použitá celá pripravená zmes. Pred začatím miešania sa uistite, či sú teploty materiálov v rozmedzí medzi 15 – 25 °C. Zložku
A dôkladne premiešajte mechanickým miešačom s 300-400 otáčkami za minútu po dobu 3 – 4 minút bez toho, aby sa do hmoty dostal
vzduch. Potom nalejte celý komponent B do komponentu A uistite sa, či v obale zložky B nezostal nejaký materiál. Miešajte A + B minimálne
po dobu 3 minút, až kým nedosiahnete homogénnu zmes a pripravenú zmes spotrebujte do 40 – 50 minút.
APLIKÁCIA: ISONEM MARKER WALL PAINT sa nanáša štetkou alebo valčekom, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka. Musí sa aplikovať
v 2 vrstvách na svetlých povrchoch a 3 vrstvy na tmavých povrchoch. Na každú vrstvu je potrebná doba schnutia 8-10 hodín. Po 8 až
10 hodinách dôjde k vyschnutiu, ale najmenej tri dni treba čakať pred začiatkom používania. Texty/ kresby je možné zmazať pomocou
pomôcky na zmazanie tabule. Zvyšné škvrny by sa mali vyčistiť vlhkou handrou, nemali by sa používať žiadne iné čistiace prostriedky
(saponát, bielidlo atď.).
SPOTREBA: 0,3 – 0,5 kg/m²
BALENIE: 4,5 kg sada (zložka A: 3 kg, Zložka B: 1,5 kg).
POZNÁMKA: Technické informácie uvedené v technickom liste tohto výrobku sú založené na laboratórnych skúškach. Skutočné hodnoty
sa môžu líšiť v závislostí od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pre informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania, úschovy a likvidácie chemických produktov, by
sa mali používatelia odvolávať na karty bezpečnostných údajov materiálu obsahujúce fyzické, ekologické, toxikologické a ostatné údaje
týkajúce sa bezpečnosti.
SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných nádobách v suchu a chlade.

ISONEM® ANTI-FIRE PAINT PLUS

 

ISONEM®  ANTI-FIRE PAINT PLUS

 

Protipožiarna farba na oceľové a drevené konštrukcie

Je vyvinutá na ochranu budov pred požiarom. Je to spomaľovač požiaru, farba založená na vode, s expandujúcou štruktúrou, poskytujúca izoláciu voči požiaru
expandovaním. Schne a vytvára hladkú vrstvu na povrchu aplikácie. Má vynikajúce požiar spomaľujúce vlastnosti. Chemicky reaguje počas požiaru, expanduje a zabraňuje tomu, aby teplota na povrchu dosiahla kritickú úroveň. Je paropriepustná. Vďaka tejto vlastnosti nebráni povrchu, na ktorý je aplikovaná, dýchať. Je veľmi vhodná na použitie na drevených, železobetónových, prefabrikovaných a oceľových konštrukciách..
TECHNICKÉ ÚDAJE: FARBA: Biela alebo akákoľvek požadovaná farba • Hustota: 1,15 ± 0,05 kg/lt • Tuhé látky (v hmotnosti): 60% ±2% • PH: 7-9 • Doba vytvrdzovania: 6 hodín • Teplota pri aplikácii: + 5 ° C alebo viac • Pevnosť v ťahu: 2 N/mm pri 23°C • Protipožiarne vlastnosti: klasifikácia odolnosti voči požiaru bola dosiahnutá ako R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90 v testoch uskutočnených v súlade s TS EN 13381-82013 Testovacia metóda na určenie prispievania stavebného prvku na odolnosť voči požiaru– Časť 8: testovacia metóda pre reaktívnu ochranu použitá na oceľové prvky v súlade s výsledkom kontroly a správy z testu 20.04.2017 č.: 339190/04-17 v kontrolách a testoch vykonaných v súlade s TS EN 13501-2:2016 Stavebné produkty a stavebné prvky– Požiarna klasifikácia– Časť 2: Klasifikácia použitím dátumu získaného z testov požiarnej odolnosti (vynímajúc ventilačné inštalácie).
Podľa výsledkov kontrolného testu TSE, oddelenia požiaru stavebných materiálov a akustického laboratória:
Hlavná vrstva farby (expandujúca farba): ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS
Finálna vrstva farby (vrchný náter): ISONEM ANTIFIRE PAINT
Trieda ocele: S275JR
Nominálna ochranná hrúbka: 1.5 mm
Spôsob ochrany: celý obvod
Povolený interval faktora prierezu 71: m-1 ≤ Am ≤ 453 m-1
Triedy ocele: platné pre triedy uvedené v EN 10025-1 (okrem S185). Nesmie sa používať pre triedu ocele E. Výsledky sú tiež platné pre umelé rezy.
Maximálna výška nosníka: 600 mm
Strany, ktoré podliehajú: stranám 3 a 4.
Projektové teploty ocele: 350°C ≤ Qa ≤ 750°C
Triedy odolnosti voči požiaru: R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90
PRÍPRAVA POVRCHOV: Pred aplikáciou musia byť všetky povrchy čisté a suché, očistené od oleja, nečistôt, bahna a iných podobných látok. Pred použitím
otvorte balenie a premiešajte, aby sa dosiahla homogenita.
POUŽITIE: Farbu je možné nanášať štetkou, valčekom alebo značkovacou pištoľou. Pred aplikáciou hlavného náteru by mal byť nanesený vhodný základný
náter, ktorý sa musí nechať vyschnúť. Po zatvrdnutí základného náteru nanesieme dva úplné nátery bez riedenia tak, aby sa náter nechal schnúť po 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi. ISONEM ANTIFIRE PAINT sa má aplikovať ako ochranný náter pri spotrebe 300 až 500 g/m² na povrch ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS.
BALENIE: 18 kg PE vedro.
SPOTREBA: Približne 1 – 1,5 kg/m² (v závislosti od povrchu, hrúbky a požadovanej protipožiarnej ochrany).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v náležite uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri
teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.
BEZPEČNOSŤ: Počas aplikácie je potrebné nosiť oblečenie, rukavice, okuliare a masky, ktoré spĺňajú predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Nezatvrdnutá farba je dráždivá a nesmie prísť do kontaktu s pokožkou a očami. Ak sa pokožka a oči dostanú do kontaktu s náterom, okamžite ich umyte mydlom
a vodou. Pri požití okamžite kontaktujte lekára. V mieste aplikácie by sa nemal konzumovať potraviny a nápoje. Skladujte ho na mieste, kde sa nemôžu dostať
deti. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

 

ISONEM® MS 82

ISONEM®  MS 82

 

Farba proti vlhkosti

ISONEM MS 82 je veľmi silná syntetická izolačná farba, ktorá sa vyrába modifikáciou špeciálnych chemikálií a polymérov za účelom
odstránenia problémov spôsobených vlhkosťou a mokrosťou na vnútorných a vonkajších stenách budov, vznikajúcich z prírodných podmienok. Výrobok možno aplikovať na všetky typy vlhkých alebo suchých stien a na vymaľované a nevymaľované povrchy. Vďaka
svojej perfektnej odolnosti voči alkálii, zabraňuje vytváraniu vlhkosti na stenách. Jej priľnavosť na všetky povrchy je extrémne silná. Výrobok vykazuje vysokú odolnosť proti chemikáliám. Nie je ovplyvnený UV žiarením, dažďom, vodou alebo soľami. Môže sa aplikovať na interiérové a exteriérové steny budov, základy, pivnice, garáže a suterény, na sever orientované interiérové steny a mnohé iné miesta, ktoré sú vystavené vlhkosti a mokrosti. Vytvára vysoko vode odolné vrstvové povlaky na povrchoch aplikácie. Priľne veľmi pevne na povrchy, aj keď je farba alebo stena vlhká, schne veľmi rýchlo a zabezpečuje dokonalú izoláciu. Nie je ovplyvnený slanou vodou a slanými zvratkami.
Vzhľadom na túto charakteristiku sa používa aj pri eliminácii tvorby pľuzgierov v základoch budovy. Ako ISONEM MS 82 preniká do stien a vysúša vlhkosť vo vnútri stien špeciálnymi chemikáliami, ktoré obsahuje. Farby ISONEM MS 82 nespôsobujú žiadne nežiaduce účinky na aplikovanom povrchu.
OBLASTI POUŽITIA: Na vlhkých stenách • Na vymaľovaných alebo nevymaľovaných stenách ovplyvnených vlhkosťou • Na vnútorných
a vonkajších stenách základov • Na stenách suterénov • Na povrchoch a podlahách pokrytých omietkou, betónom, kamencom atď.
• V tuneloch • Na stenách budov orientovaných na sever • Pri odstraňovaní problémov vyplývajúcich z vlhkosti a mokrosti.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• FARBA: Biela,
• Doba schnutia: 24 hodín,
• Teplota pri natieraní: medzi +5 °C a 35 °C,
• Odolnosť voči vode: 4 psi (0,28 kg/cm²).
APLIKÁCIA: ISONEM MS 82 Farba proti vlhkosti ISONEM MS 82 je pripravená na použitie a nevyžaduje základný náter. Pred aplikovaním by
mali byť vyčistené prípadné začiernené časti na povrchu. Plochy, na ktorých sa bude výrobok aplikovať, môžu byť vlhké, mokré alebo
suché. Môže byť natretý na všetky typy povrchov, či už nafarbené alebo nie. Iba ak má povrch, ktorý sa bude natierať, zdurené miesta,
tieto miesta sa musia vyčistiť a opraviť vhodnou reparačnou maltou. Po otvorení veka ISONEM MS 82 v pôvodnom balení dôkladne
premiešajte tento produkt po dobu 3 minút. Po premiešaní naneste prvú vrstvu na povrch pomocou kefy, vhodného spreja alebo
syntetického epoxidového valca bez riedenia farby. Po aplikácii prvej vrstvy počkajte 24 hodín a potom aplikujte druhú vrstvu. Uistite sa, či
miestnosť, kde sa náter aplikuje, je dôkladne vetraná a počas aplikácie používajte ochrannú masku, rukavice a ochranné okuliare.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hodín.
SPOTREBA: 500-600 g/m² (2 vrstvy).
BALENIE: 1 a 5 kg kovová nádoba.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v náležite uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených
nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

 

ISONEM®  ANTI-FIRE PAINT

 
 

 ISONEM®  ANTI-FIRE PAINT

 

Náter spomaľujúci horenie

Náter spomaľujúci horenie je nehorľavý a odolný voči požiaru. Schne, a na povrchu aplikácie vytvára monolitovú vrstvu. Má vynikajúcu schopnosť spomaľovania horenia a je dekoratívny. Pri priamom kontakte s plameňom slúži ako spomaľovač horenia. Je odolný voči požiaru. Je založený na vode a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Je flexibilný a neovplyvňuje ho pohyb. Ľahko sa nanáša na suché alebo polovlhké povrchy. Je vodotesný, ale paropriepustný. Táto vlastnosť umožňuje dýchanie povrchu aplikácie. Vďaka špeciálnej odolnosti voči nečistotám si zachováva počiatočné vlastnosti veľa rokov. Zabraňuje vzniku plynov oxidu uhličitého v konštrukcii a spomaľuje tvorbu karbonizácie, chráni oceľové konštrukcie a zabraňuje korózii. Dodáva sa v bielej farbe s možnosťou zafarbenia podľa vlastného výberu. Je vhodný na použitie na betónových, drevených, montovaných a oceľových konštrukciách.
TECHNICKÉ ÚDAJE: Farba: Biela alebo akákoľvek farba podľa vlastného výberu • Aplikačná teplota: Viac ako + 5 °C • Schopnosť absorpcie vody: 12%
• Paropriepustnosť: 2 o 20 g/m2 • Pevnosť v ťahu: 2 N/mm pri + 23 °C • Predĺženie: 50 % pri + 23 °C • Funkcia spomaľovania horenia: ZODPOVEDÁ požiadavkám TS
13501-1/JANUÁR 2010, príloha 1 B S1 d0 v súlade so skúškou a pokusmi uskutočnenými na základe normy TS EN 13823: marec 2010 , na správu o výsledkoch skúšky a pokusu sa vzťahuje TS ISO 11925-2, z februára 2012/č. 139921.
PODĽA MIMOLABORATÓRNEHO EXPERIMENTU RIADITEĽSTVA EXPERIMENTU TSE a KALIBRAČNÉHO CENTRA; Reakcia experimentálnej vzorky na oheň v skúšobnej metóde EN 13501-1 B (v súlade s európskou klasifikáciou): ÚSPEŠNÁ Testovanie experimentálnych vzoriek podľa skúšobnej metódy TS EN ISO 11925-2; • Vzplanutie vzoriek: NEVYSKYTLO SA Počas experimentálneho obdobia plamene NEDOSIAHLI 150 mm hranicu skúšky • Odkvapkávanie vzoriek: NEVYSKYTLO SA •Filtračný papier: NEHOREL • Experimentálna vzorka sa len: ROZPUSTILA • Laterálne šírenie ohňa na dĺžku: NEVYSKYTLO SA • Horľavé častice alebo vzorky f < 10s a f > 10s: NEVYSKYTLI SA • Šírenie dymu zo vzorky do miestnosti: NEVYSKYTLO SA • Predčasné ukončenie experimentu: NEVYSKYTLO SA • Zhoršenie alebo nahradenie vzorky: NEVYSKYTLO SA
ZHRNUTIE VÝSLEDKOV SKÚŠKY TSE: • Priemerná hodnota FIGRA (W/s): 17,24 • Priemer THR600s (MJ): 0,93 • Priemerná hodnota SMORA (m2/s2): 10,58 • Priemer TSP600s (m2): 51,86 • Po čiaru LFS (mm): NEVYSKYTLO SA • Horiace kvapky/častice < 10 s: NEVYSKYTLI SA • Horiace kvapky/častice > 10 s: NEVYSKYTLI SA
VÝSLEDOK: Počas skúšok a testov vykonaných na vzorke PROTIPOŽIARNEHO NÁTERU ISONEM „nehorľavého náteru“ podľa normy TS EN 13823: MAREC 2010, výsledok skúšky a experimentu označeného TS EN ISO 11925-2 z februára 2012/č. 139921 VYHOVUJE kritériám klasifikácie TS EN 13501-1/JANUÁR 2010, príloha1 B S1 d0.
PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy musia byť pred nanášaním čisté, bez látok ako olej, nečistoty, blato. Extrahované častice sa musia odstrániť. Povrch môže byť suchý.
Pred aplikáciou sa musí balenie otvoriť a rovnomerne premiešať.
OBLASTI POUŽITIA: Všetky typy omietnutých, natretých a nenatretých vnútorných a vonkajších povrchov. • Na betónové, drevené a oceľové konštrukcie. • Na strechy a požiarne schodiská • Všetky miesta, kde sa vyžaduje nehorľavosť • V školách, centrách s dennou starostlivosťou, nemocniciach, divadlách a kinosálach. • Na sadrokartónové stenové priečky a stropy • Na komíny • V teplárňach a priemyselných stavbách, továrňach • Vo vojenských zariadeniach
SPÔSOB APLIKÁCIE: Môže sa aplikovať pomocou štetca, valčeka alebo vhodnej pištole. Nechajte 4 hodiny schnúť. Na dokončenie procesu maľovania sa musí po
nanesení základnej vrstvy aplikovať neriedená farba v 2 vrstvách v 4-hodinových intervaloch.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickou záťažou a nárazmi 24 hodín.
BALENIE: 18 kg PE vedro SPOTREBA: 1 kg/m2 (2 vrstvy)
BEZPEČNOSŤ: Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na chladných miestach. V prípade kontaktu s očami umyte veľkým množstvom vody a kontaktujte lekára.
V prípade prehltnutia okamžite kontaktujte lekára.
FARBA: Biela alebo je možné vyrobiť akúkoľvek farbu.
PODMIENKY SKLADOVANIA/SKLADOVATEĽNOSŤ:24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorených, nepoškodených a originálnych utesnených
nádobách pri teplotách medzi +5 °C až +35 °C v suchých podmienkach. Chráňte pred nadmernými teplotami a mrazom.