ISONEM®  SS SOIL HARDENER

 

ISONEM®  SS SOIL HARDENER

 

Stabilizátor pôdy a regulátor prachu 

ISONEM SS je ekologický prostriedok používaný na stabilizáciu a spevnenie akejkoľvek pôdy alebo agregátu, ako aj potlačenie prašnosti.
Po aplikácii na pôdu alebo agregát spájajú molekuly kopolyméru vytvárajúce sa väzby medzi pôdnymi alebo agregátnymi časticami, vzniká plocha s dlhou nanočasticovou molekulárnou štruktúrou, ktorá ich prepája. Keď sa voda z pôdy alebo z agregátu rozptýli, vznikne dlhotrvácna, vode odolná plocha vo forme flexibilnej tuhej hmoty. Po zatvrdnutí sa stáva úplne transparentnou, takže krajina sa zdá byť nedotknutá.
MIESTA VYUŽITIA; Nespevnené poľné cesty • Staveniská a cesty • Lesné cesty • Cestný základ • Sklady a rezervoáre • Elektrárne • Pristávacie plochy pre vrtuľníky • Letiská v bezprostrednej blízkosti obydlí • Hlušinové haldy a plochy • Stavebné parkovacie plochy • Parkoviská na podujatia • Cestné odbočky • Svahy a hrádze • Lesnícke cesty • Poľnohospodárske cesty • Hraničné hliadkové trasy • Golfové ihriská a chodníky • Parky a rekreačné oblasti • Skladovacie pozemky a rybníky.
METÓDY APLIKÁCIE: ISONEM SS je koncentrovaný roztok na okamžité použitie. Miesto použitia by malo byť úplne suché a bez vody.
Miesto musí byť bez dažďa minimálne 72 hodín po aplikácii. Teplota musí byť najmenej 4 °C. Spevnite nanášanú plochu na minimálne 95 %. Predbežne navlhčite vodou vybraný pozemok množstvom (iba) 2,5 l/m², aby došlo k pretrhnutiu povrchového napätia a zvýšeniu penetračnej hĺbky. Roztok by sa mal nastriekať na povrch pomaly a rovnomerne.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy počas 24 hod. chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťažením a nárazmi.
KRYTIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH: Nespevnené cesty s vysokou premávkou: 1 l ISONEM SS + 6 litrov vody • Kontrola prašnosti: 1 l ISONEM SS +10 litrov vody • Letiskové dráhy (ťažká premávka) a staveniská: 1 l ISONEM SS + 4 litre vody. Tieto sadzby závisia od typu povrchu: pôda, piesok… Aby sa dosiahla najvhodnejšia miera riedenia a spotrebná rýchlosť, mali by sa vykonať skúšobné nástreky.
PRÍPRAVA: Naplňte aplikačné nástroje odporúčaným objemom vody a potom doplňte aplikačné zariadenia odporúčaným objemom
koncentrátu ISONEM SS a premiešajte. Roztok ISONEM SS by sa mal aplikovať rovnomernými vrstvami a povrch by mal byť zhutnený.
Každý ďalší náter roztoku ISONEM SS by sa mal aplikovať včas pred zaschnutím predošlej vrstvy, aby sa zabezpečilo, že povrch zostane vždy namočený roztokom ISONEM SS. NEDOVOĽTE, aby roztok medzi jednotlivými nanášanými vrstvami uschol. Roztok naneste minimálne v 4 vrstvách. Plochu nechajte vysušiť a zatvrdnúť minimálne po dobu 24 hodín, zabráňte akejkoľvek ľudskej aktivite na tejto ploche, až kým náter úplne nezatvrdne..
ŽIVOTNOSŤ: Podľa podmienok, 12-24 mesiacov pred prvým udržiavacím náterom. Približne 30 % pôvodného použitého objemu po prvých 24 mesiacoch. Po vytvrdnutí ISONEM SS už nie je rozpustný vo vode a nerozptýli sa a nezmyje. ISONEM SS sa môže zriediť aj s morskou vodou, pokiaľ nie je iná možnosť. Neskladujte roztok s morskou vodou viac než 8 hodín.
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKON: Aplikačná dávka, typ pôdy, riedenie, zhutnenie, premávka, penetrácia, podnebie a iné.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Vzhľad: biela emulzia • Ph: 4-6 • Celkové množstvo tuhých látok: % 50 ± 1.0 • Viskozita (25°C, Br.): Min 500 cps • Mechanická Stabilita: Výborná.
FARBA: Mliečna biela (transparentná, keď je zatvrdnutá), v prípade potreby môže byť zafarbená. PM10 a PM². 5 vyhovujúci (zastaví nebezpečné prašné častice o veľkosti 2,5 mikrónov) • Nehorľavý a neprchavý • Ekologicky a environmentálne bezpečný.