ISONEM®  POOL

ISONEM®  POOL

Dvojzložková farba do bazéna na báze polyuretánu

ISONEM POOL je bazénová farba na báze polyuretánovej živice, pozostávajúca z dvoch komponentov, je modrej farby. Nie je ovplyvnená vodou a vodným tlakom.
ISONEM POOL je veľmi ideálne použiť v bazénoch a ozdobných nádržiach najmä v prípadoch, kde sa nedá aplikovať keramická krytina. Vytvára homogénny modrý vzhľad na povrchu. Je elastická, takže nevytvára žiadne trhliny, nie je ovplyvnená UV žiarením a bazénovými chemikáliami a má vysokú odolnosť voči alkáliám a chloridom. Nevykazuje žiadne vyblednutie, žiadny efekt pod vodou, bez oteru. Vyhotovenie je veľmi jednoduché a cenovo výhodné.
OBLASTI POUŽITIA: Betón, omietka a kamenec • Bazény, vodné nádrže, cisterny • Kovové nádrže a vodné sudy • Dekoračné nádrže• Malé jazierka • Hrádze
• Vodné kanály • Purifikačné miesta a sklady.
PRÍPRAVA POVRCHOV: Všetky povrchy musia byť zbavené nečistôt, kriedy, oleja, voľných náterov alebo akýchkoľvek cudzích materiálov, ktoré môžu zabrániť
priľnavosti. Bazény, ktoré sú už namaľované, nepotrebujú žiadnu špeciálnu prípravu. Opravy na aplikovanej ploche by mali byť vykonané reparačnou maltou
ISONEM M 03. Pred aplikovaním ISONEM POOL sa odporúča ISONEM EP PRIMER, bezroztokový na epoxidovej báze betónový základný náter so spotrebou 0,3 – 0,4
kg/m², ako základný náter na betón, omietku alebo torkrétový betón.
MIEŠANIE: Ak chcete pripraviť ISONEM POOL na použitie, najprv premiešajte obsah zložky A (farba) a potom dodajte obsah komponentu B (Tvrdidlo) a homogénne
premiešavajte po dobu 4 minút, aby sa zabezpečilo dôkladné zmiešanie.
APLIKÁCIA: Naneste pomocou kefy, valčeka alebo vhodného spreja. Nechajte vysušiť (zvyčajne 80 minút pri 20°C). Doba schnutia závisí od teploty – teplejšie
podmienky skrátia dobu schnutia. Keď prvý náter vyschne, v priebehu 80 minút – 24 hodín (odporúča sa), aplikujte druhý náter ISONEM POOL. Pripravená zmes by
sa mala použiť v priebehu 5 až 6 hodín.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by sa mali povrchy po dobu 24 hod. chrániť pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi.
NAPUSTENIE/ZNOVU NAPLNENIE BAZÉNA: Nechajte ISONEM POOL úplne zatvrdnúť po dobu 7 dní pri teplote vzduchu 20 °C, o pár dní dlhšie pri nižších teplotách, alebo
kratšie pri vyšších teplotách. Potom umyte bazén hadicou a odvodnite pred napúšťaním/opakovaným napúšťaním.
OBMEDZENIA PRI APLIKOVANÍ: • Neaplikujte, ak je povrchová teplota nižšia ako 3 °C nad rosným bodom • Minimálna teplota substrátu +10 °C • Maximálna teplota
substrátu +30 °C • Maximálna relatívna vlhkosť 80 %.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Rýchlosť reakcie (20°C / 50% r.h.) 10°C 20°C 30°C
Doba spracovateľnosti 6 – 7 hod. 5 – 6 hod. 4 – 5 hod.
Doba schnutia 100 min 80 min 60 min
Úplné zatvrdutie 14 dní 7 dní 5 dní
FARBA: Modrá (môže sa vyrábať v špeciálnych farbách na požiadanie).
BOD VZPLANUTIA: >21 °C • OBJEM TUHÝCH LÁTOK: 52 ± 2 % • Hustota: 1,25 ± 0,1 g/ml • SPOTREBA: V závislosti od povrchu je približne 1 kg/m² (2 vrstvy).
BALENIE: Sada 4,5 kg – Komponent A: 4,2 kg kovová nádoba (farba) + Komponent B: 0,3 kg kovová nádoba (tvrdidlo).
MANIPULAČNÉ POKYNY: Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a vyhnite sa vdychovaniu jeho výparov. Pri miešaní alebo používaní používajte ochranné rukavice.
Ak dôjde k otráveniu, obráťte sa na lekára. Pri požití nevyvolajte zvracanie. Dajte si pohár vody. Pri kontakte s pokožkou odstráňte kontaminované oblečenie
a dôkladne si umyte pokožku. Ak je v očiach, nechajte oči otvorené, zalejte teplou vodou a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené poriadne v uzavretých a nepoškodených pôvodne utesnených nádobách pri teplotách
od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.