ISONEM®  SOIL WATER TRAP

ISONEM®  SOIL WATER TRAP

Zachytávač vody v pôde

Ide o ľahko použiteľný, vynikajúci absorbér vody (môže absorbovať vodu až do 600-násobku svojho objemu), prísada do pôdy. Je
to polymér vytvorený pre oblasti, ktoré sú často zavlažované a majú vysokú spotrebu vody, záhrady, skleníky a terénne úpravy.
S týmto polymérom, ktorý zachytáva dážď a zavlažovaciu vodu a absorbuje 600-násobok svojho objemu, sa voda zadrží predtým,
ako vytečie z pôdy a vytvára prirodzenú a dlhodobú vodnú zásobu pre rastliny a stromy.
VLASTNOSTI ISONEM SOIL WATER TRAP: 1 g je schopný držať 600-násobok vody • Keď vnikne voda, expanduje a stáva sa gélom –
Zostáva v pôde aktívny približne 4 roky • Rýchlosť absorpcie vody je približne 1 hod, • Trvanie zavlažovania je až 1 hod. • Nezamrzne
až do -60 °C • Hĺbka aplikácie je medzi 7 cm – 1 m • Rozkladá sa v pôde rýchlosťou 10 až 15 % ročne. Po skončení svojho účelu
v pôde sa vráti do prírody.
VÝHODY ISONEM SOIL WATER TRAP: Zachováva vlhkosť pôdy po celú dobu • Znižuje odparovanie vody v pôde • Zvyšuje
pórovitosť pôdy a znižuje zhutnenie pôdy • Obnovuje štruktúru pôdy a zabraňuje erózii • Chráni povrchové a podzemné vody
pred znečistením • Vytvára podmienky pre rast rastlín vo veľmi suchom a horúcom podnebí • Znižuje náklady na zavlažovanie,
pracovníkov, hnojivá a osivo • Znižuje spotrebu vody o 50-70% • Zabraňuje poškodeniu, ktoré vzniká prehnojením • Redukuje
spotrebu hnojív o 50 % • Zvyšuje úrodu • Zlepšuje kvalitu rastlín • Zabraňuje vyschnutie výhonkov a semien v pôde počas zimy
(-60 °C) • Chráni životné prostredie • Je efektívny v boji proti parazitom a hubám, ktoré napadajú korene.
OBLASTI POUŽITIA:
• Výsadba sadeníc, výroba sadeníc,
• Aplikácia na rastúce stromy,
• Produkcia jahôd, žltých melónov, červených melónov, tekvíc,
• Plantážna starostlivosť (zrná, repa, kukurica, bavlna, slnečnica, zemiaky, fazuľa atď.),
• Aplikácia na trávniky a terénne práce,
• Aplikácia na rezané kvety,
• Aplikácia na črepníkové kvety, ďateliny a kŕmne rastliny,
• Produkcia húb a metóda máčania koreňov.
BALENIE: 1 kg a 5 kg PE vedro.
SPOTREBA: 2 jahody (3 g/koreň), melón-červený melón (8 – 10 g/koreň), plantážové poľnohospodárstvo (5 kg/1000 m), ďatelina
a krmivo (40 kg/1000m), hríby (600 g/m3), rezané kvety (60 g/minimálna dĺžka), izbové rastliny (1,5 g na 5 litrov), vinice a olivovníky
(35 g/minimálna dĺžka).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v riadne uzavretých, nepoškodených a pôvodných
utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do +35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.