ISONEM® THERMAL ROOF

ISONEM® THERMAL ROOF

 

Tepelný izolačný náter na strechy

THERMAL ROOF je vodotesná a tepelno-izolačná farba, ktorá sa nanáša tekuto. Jasná biela vlastnosť je zosilnená keramikou. THERMAL ROOF odráža
slnečné lúče o 80%. THERMAL ROOF znižuje potrebu vetrania a náklady na chladenie. Strešná farba ISONEM THERMAL ROOF si udržuje svoju elasticitu a odolnosť do teploty -34 °C. Membránový povlak je vodotesný a vlhkosť vo vnútri budovy sa odparí. Nanesený povlak na horizontálnych strechách zadržiava nahromadenú vodu, vypĺňa väčšinu trhlín a robí ich vodotesnými.
MIESTA VYUŽITIA: Betónové dlaždice • Kovové strechy • Plastové panely
• Polystyrénové a polyuretánové peny • Strechy pre mobilné domy • Štrkové
strechy • Asfaltové strešné šindle • Betónové strechy • Bitúmenové a galvanické kovové strechy • Domy • Byty • Budovy • Sklady • Komerčné budovy
• Hotely • Administratívne budovy a továrne.
PRÍPRAVA POVRCHU: Uistite sa, či je povrch čistý a bez nečistôt, oleja, voľných a odlupujúcich sa farieb a iných cudzích materiálov. Všetky trhliny, uzliny
a strešné presakujúce plochy by sa mali opraviť a potrebné opravy alebo zmeny sa musia vykonať aj na presakujúcej streche. Povrchy, ktoré si vyžadujú
základný náter, by mali byť natreté farbou ISONEM UNIVERSAL PRIMER v jednom nátere so spotrebou približne 200 – 300 g/m². Počkajte 4 hodiny pred
aplikovaním hlavného produktu. Pred a počas natierania THERMAL ROOF miešajte farbu v rôznych časoch. Nemiešajte s ostatnými farbami a nepridávajte
rozpúšťadlo. Neaplikujte pri teplote pod 10°C. Môže sa aplikovať na suché alebo mierne vlhké povrchy valčekom, kefou alebo sprejom. Použite farbu vo
veľkom množstve v dierach a trhlinách. Odporúčajú sa minimálne dve vrstvy. Každá vrstva by mala byť natretá kolmo na predchádzajúcu vrstvu. THERMAL
ROOF je určená na okamžité použitie. Riedenie sa neodporúča.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hodín.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Farba: Biela alebo v akýchkoľvek farbách • Nositeľ: Akrylová emulzia • Rozpúšťadlo: na báze vody • Bod vzplanutia: Žiadny
• Schnutie na dotyk: 1 hodina.
ÚSPORA ENERGIE: Výsledky testov, ktoré urobil Thermilate Europe Ltd. v Anglicku; Výsledky testov ITU (Istanbul Technical University).
METÓDA: Skúška horúcej miestnosti sa uskutočnila pomocou infračerveného teplomeru a termočlánku. METÓDA: ISO 8301 (ITU).
DETAILY TESTU: • Hrúbka vzorky (sadrová doska + suchá fólia termálnej strechy): 0,00995 M • Rozmery: 0,304 x 0308M• Teplota vzduchu: 25,04°C • Teplota
pokrytých povrchov: 18°C • Teplota studeného povrchu: 13,10°C • Hustota toku tepla: 71,60 W/m² • Teplotný pokles na sadrokartóne/vzdušnom povrchu:
11,94 K • Teplotný pokles vo vrstve vzduchu: 7,04 K • Pokles teploty v sadrokartóne: 4,90 K • Tepelná odolnosť sádrokartónovej dosky a vzduchovej
vrstvy: 0,167 m² K/W • Tepelná odolnosť povrchovej vrstvy vzduchu: 0,099 m² K/W • Tepelná odolnosť sadrovej dosky a náteru: 0,068 m² K/W • Trvanie
testu: 84 hodín • Teplota okolia v budove: 22°C • Test ITU (Istanbulská technická univerzita) podľa ISO 8301 • Hodnota lambda: 0,040 • Snímače teploty:
Teploty boli merané pomocou termočlánkových sond. Takisto bolo použité infračervené svetlo nachádzajúce sa medzi jednotkami • Metóda a teplota
kondicionovania: Pripravili sa 2 vzorky a ponechali sa na kondicionovanie • Namerané chyby: Chyby do 3 % boli brané do úvahy a test bol vykonaný
dvakrát • Výsledky úspornosti termálnej energie: Zvýšenie tepelnej odolnosti sadrokartónu o 9,5 mm natretým vzorkou ISONEM na prázdnom povlaku je
22,8% pri nátere jednej vrstvy, TURKAK akreditoval laboratórne merania hodnoty lambda v laboratóriu Selin (hodnota tepelnej vodivosti): 0,0299 • Tepelná odolnosť R = 0,0650. Vyrobené podľa metódy merania TS 825.
FARBA: Podľa farieb vzorkovníka ISONEM.
SPOTREBA: 1 l/m² (aplikácia by mala byť vykonaná so spotrebou 1 l/m² alebo by mala mať hrúbku 1 mm až 1,5 mm) • BALENIE: 18 l PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do
+35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® THERMAL PAINT

ISONEM® THERMAL PAINT

 

Tepelná izolačná farba do interiérov a exteriérov

ISONEM THERMAL PAINT je špeciálna vysokoúčinná farba obsahujúca špeciálne vákuové mikrosféry, ktorá je na báze elastomérových živíc, má
paropriepustnosť s nízkou tepelnou vodivosťou, vysokou absorpciou slnečného žiarenia a vysokými hodnotami tepelnej priepustnosti na povrchu
a poskytuje interiérovú a exteriérovú tepelnú a vodnú izoláciu. Jej účinnosť bola vedecky dokázaná. V závislosti od počtu nanesených vrstiev vytvára úspory energie až do výšky 40 %, čo sa týka nákladov na vykurovanie a chladenie budov. Keď sa ISONEM THERMAL PAINT so špeciálnymi vákuovými mikrosférami použije ako interiérový náter na steny, sálavé teplo, ktoré sa vytvára vo vnútri, sa odráža do vnútorného prostredia. Keď sa použije v exteriéri, prichádzajúce sálavé teplo sa odráža späť von.
FUNKCIE ISONEM THERMAL PAINT: Odolný voči sálavému teplu • Vytvára úspory energie až do 40 % • Použiteľný na vnútorné a vonkajšie plochy
• nízke náklady na prácu, jednoduchá a rýchla aplikácia • Zabraňuje tvorbe vlhkosti a plesní na stene • Izolácia vody a zvuku • Prach odpudzujúci,
ľahko sa čistí • Oneskorené horenie a nehorľavosť.
Každá farba je dostupná z palety farieb alebo farbu je možné objednať výberom farby z katalógu farieb spoločnosti ISONEM.
POUŽITIE: Povrchy, ktoré sa majú nanášať farbou, nesmú obsahovať nečistoty, olej, hrdzu, mastnotu, voľné častice a iné materiály. Pred aplikáciou
sa má naniesť izolácia ISONEM UNIVERSAL PRIMER a farebný podklad v jednom nátere a pri spotrebe 200 – 300 g/m² zriedením 1/7 vodou (1 diel
UNIVERSAL PRIMER: 7 dielov vody). Potom sa podklad nechá vysušiť po dobu 4 hodín. ISONEM THERMAL PAINT by sa mal pred použitím dôkladne
premiešať. Pri externých náteroch by sa mali nanášať 3 vrstvy valčekom alebo kefkou bez toho, aby sa produkt zriedil. Mal by sa aplikovať ako
jeden náter a dva nátery v závislosti od farby a krycej schopnosti v interiérových aplikáciách . Odporúča sa naniesť epoxidovým valčekom
v interiérových fasádových aplikáciách, kde sa nevyžadujú vzory. Po vysušení prvého náteru by sa mali aplikovať druhá a tretia vrstva. Medzi
vrstvami počkajte 2 hodiny.
TECHNICKÉ ÚDAJE: TSE K 127 TERMÁLNE FARBY (Vyhovuje TS 5808 a TS 7847)
• TRIEDA: Farba do chladného podnebia • JASNOSŤ: -YOD: CLASS S2
• KRYCIA SILA: CLASS 1 (1 m²/l) • HRÚBKA POVLAKU: CLASS E5
• VEĽKOSŤ ZŔN: CLASS S2 MEDIUM • INTENZITA PRENOSU VODNÝCH VÝPAROV: CLASS V2
• INTENZITA PRENOSU VODY: CLASS W3 • FUNKCIA PREKRÝVANIA TRHLÍN: CLASS A0
• PRIEPUSTNOSŤ OXIDU UHLIČITÉHO: CLASS CO • KOEFICIENT VODIVOSTI TEPLA: 0,023 W/mK
• HODNOTA POVRCHOVÉHO PRENOSU TEPLA (ASTM C1371): 0,870
• HODNOTA ABSORPCIE SLNEČNÝCH LÚČOV (ASTM C1549): 0,820
• POVRCHOVÁ ODOLNOSŤ THERMAL PAINT: 0,0495 + 1,5%
SPOTREBA: 1 l/m² (minimálne 1 mm a 1,5 mm hrúbka) na externých stenách.
Mal by sa používať s maximálnou spotrebou 300 ml/m² pri interiérových
aplikáciách.
BALENIE: 10 l a 18 l PE vedro.
FARBA: Vyrábaná v bielej a inej požadovanej farbe.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných a uzavretých nádobách na chladnom a suchom mieste.